السانا

نوع نمایش :
1603 کالا
مدل هیلدا کد 105911 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل هیلدا کد 105911

جنس پارچه: مموری ( گرم بالا)
آستر دار
سایز بندی: فری 38 تا 50
قد: 111
آستین پفی
دکمه نما
2 عدد جیب
438000
مدل هیلدا کد 105902 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل هیلدا کد 105902

جنس پارچه: مموری ( گرم بالا)
آستر دار
سایز بندی: فری 38 تا 50
قد: 111
آستین پفی
دکمه نما
2 عدد جیب
438000
مدل هیلدا کد 105958 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل هیلدا کد 105958

جنس پارچه: مموری ( گرم بالا)
آستر دار
سایز بندی: فری 38 تا 50
قد: 111
آستین پفی
دکمه نما
2 عدد جیب
438000
مدل هیلدا کد 105947 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل هیلدا کد 105947

جنس پارچه: مموری ( گرم بالا)
آستر دار
سایز بندی: فری 38 تا 50
قد: 111
آستین پفی
دکمه نما
2 عدد جیب
438000
مدل هیلدا کد 105901 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل هیلدا کد 105901

جنس پارچه: مموری ( گرم بالا)
آستر دار
سایز بندی: فری 38 تا 50
قد: 111
آستین پفی
دکمه نما
2 عدد جیب
438000
مدل نوژان کد105613 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل نوژان کد105613

جنس پارچه: مموری
فری سایز مناسب 36 تا 48
قد: 83
2 عدد جیب کانگورویی
آستر دار
پشت سک دار
پایین گت می شود
سر آستین کش
کلاه دار
کلاه جدا می شود
نحوه بسته شدن زیپ و دکمه
348000
مدل نوژان کد105609 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل نوژان کد105609

جنس پارچه: مموری
فری سایز مناسب 36 تا 48
قد: 83
2 عدد جیب کانگورویی
آستر دار
پشت سک دار
پایین گت می شود
سر آستین کش
کلاه دار
کلاه جدا می شود
نحوه بسته شدن زیپ و دکمه
348000
مدل نوژان کد105616 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل نوژان کد105616

جنس پارچه: مموری
فری سایز مناسب 36 تا 48
قد: 83
2 عدد جیب کانگورویی
آستر دار
پشت سک دار
پایین گت می شود
سر آستین کش
کلاه دار
کلاه جدا می شود
نحوه بسته شدن زیپ و دکمه
348000
مدل نوژان کد105653 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل نوژان کد105653

جنس پارچه: مموری
فری سایز مناسب 36 تا 48
قد: 83
2 عدد جیب کانگورویی
آستر دار
پشت سک دار
پایین گت می شود
سر آستین کش
کلاه دار
کلاه جدا می شود
نحوه بسته شدن زیپ و دکمه
348000
مدل نوژان کد105601 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل نوژان کد105601

جنس پارچه: مموری
فری سایز مناسب 36 تا 48
قد: 83
2 عدد جیب کانگورویی
آستر دار
پشت سک دار
پایین گت می شود
سر آستین کش
کلاه دار
کلاه جدا می شود
نحوه بسته شدن زیپ و دکمه
348000
مدل نوژان کد105658 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل نوژان کد105658

جنس پارچه: مموری
فری سایز مناسب 36 تا 48
قد: 83
2 عدد جیب کانگورویی
آستر دار
پشت سک دار
پایین گت می شود
سر آستین کش
کلاه دار
کلاه جدا می شود
نحوه بسته شدن زیپ و دکمه
348000
مدل ونیتاکد 105438 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل ونیتاکد 105438

جنس پارچه: مموری
فری سایز مناسب 36 تا 46
آستر دار
قد: 83
یقه برگردان
کمر گت
آستین دو دکمه
کلاه دار
پشت ژیله
398000
مدل ونیتا کد 105408 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل ونیتا کد 105408

جنس پارچه: مموری
فری سایز مناسب 36 تا 46
آستر دار
قد: 83
یقه برگردان
کمر گت
آستین دو دکمه
کلاه دار
پشت ژیله
398000
مدل ونیتاکد 105453 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل ونیتاکد 105453

جنس پارچه: مموری
فری سایز مناسب 36 تا 46
آستر دار
قد: 83
یقه برگردان
کمر گت
آستین دو دکمه
کلاه دار
پشت ژیله
398000
مدل ونیتاکد 105403 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل ونیتاکد 105403

جنس پارچه: مموری
فری سایز مناسب 36 تا 46
آستر دار
قد: 83
یقه برگردان
کمر گت
آستین دو دکمه
کلاه دار
پشت ژیله
398000
مدل ونیتا کد 105422 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل ونیتا کد 105422

جنس پارچه: مموری
فری سایز مناسب 36 تا 46
آستر دار
قد: 83
یقه برگردان
کمر گت
آستین دو دکمه
کلاه دار
پشت ژیله
398000
مدل ونیتا کد 105410 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل ونیتا کد 105410

جنس پارچه: مموری
فری سایز مناسب 36 تا 46
آستر دار
قد: 83
یقه برگردان
کمر گت
آستین دو دکمه
کلاه دار
پشت ژیله
398000
مدل ونیتا کد 105413 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل ونیتا کد 105413

جنس پارچه: مموری
فری سایز مناسب 36 تا 46
آستر دار
قد: 83
یقه برگردان
کمر گت
آستین دو دکمه
کلاه دار
پشت ژیله
398000
مدل ونیتا کد 105458 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل ونیتا کد 105458

جنس پارچه: مموری
فری سایز مناسب 36 تا 46
آستر دار
قد: 83
یقه برگردان
کمر گت
آستین دو دکمه
کلاه دار
پشت ژیله
398000
مدل ونیتا کد 105401 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل ونیتا کد 105401

جنس پارچه: مموری
فری سایز مناسب 36 تا 46
آستر دار
قد: 83
یقه برگردان
کمر گت
آستین دو دکمه
کلاه دار
پشت ژیله
398000
مدل گونش کد 78503 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل گونش کد 78503

جنس پارچه: مموری
سایز بندی 36 تا 46
قد پافر: 67
پافر کوتاه دورو
دوخت اینبردی
جیب سمت رنگی پاکتی
کلاه دار_ جدا نمی شود
کلاه و پایین کار گت
پشم شیشه دار
2عدد جیب
نحوه بسته شدن: زیپ
398000
مدل آلین کد 104102 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل آلین کد 104102

جنس پارچه:مموری
آستر دار
فری سایز مناسب 38 تا 48
قد پشت: 112
قد جلو: 98
2 عدد جیب
یک آستین روی جیب
نحوه بسته شدن: تک دکمه یقه
قد آستین بلند
398000
مدل آروینا کد 105572 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل آروینا کد 105572

جنس پارچه: مموری
فری سایز مناسب 38 تا 48
کلاه دار ( داخل یقه جمع می شود)
قد: 104
388000
مدل آروینا کد 105502 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل آروینا کد 105502

جنس پارچه: مموری
فری سایز مناسب 38 تا 48
کلاه دار ( داخل یقه جمع می شود)
قد: 104
388000
loading

در حال بازیابی ...