السانا

نوع نمایش :
1857 کالا
مدل فریا کد 110421 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل فریا کد 110421

جنس پارچه: کرپ مازراتی
مدل یقه آمریکایی
قد:80
برش عصایی
2 عدد جیب
جلو کت آستر دار
568000
0
مدل فریا کد 110468 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل فریا کد 110468

جنس پارچه: کرپ مازراتی
مدل یقه آمریکایی
قد:80
برش عصایی
2 عدد جیب
جلو کت آستر دار
568000
0
مدل فریا کد 110408 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل فریا کد 110408

جنس پارچه: کرپ مازراتی
مدل یقه آمریکایی
قد:80
برش عصایی
2 عدد جیب
جلو کت آستر دار
568000
0
مدل فریا کد 110401 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل فریا کد 110401

جنس پارچه: کرپ مازراتی
مدل یقه آمریکایی
قد:80
برش عصایی
2 عدد جیب
جلو کت آستر دار
568000
0
مدل نگارین کد 110221 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل نگارین کد 110221

جنس پارچه: کرپ ابروبادی
سایز بندی: 1 و 2
سایز 1 مناسب: 38 تا 44
سایز 2 مناسب: 46 تا 50
قد آستین: 52
شنل دار
نوار دوزی
قد جلو مانتو: 118
قد پشت مانتو: 123
نحوه بسته شدن: قزن
449000
0
مدل نگارین کد 110235 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل نگارین کد 110235

جنس پارچه: کرپ ابروبادی
سایز بندی: 1 و 2
سایز 1 مناسب: 38 تا 44
سایز 2 مناسب: 46 تا 50
قد آستین: 52
شنل دار
نوار دوزی
قد جلو مانتو: 118
قد پشت مانتو: 123
نحوه بسته شدن: قزن
449000
0
مدل نگارین کد 110234 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل نگارین کد 110234

جنس پارچه: کرپ ابروبادی
سایز بندی: 1 و 2
سایز 1 مناسب: 38 تا 44
سایز 2 مناسب: 46 تا 50
قد آستین: 52
شنل دار
نوار دوزی
قد جلو مانتو: 118
قد پشت مانتو: 123
نحوه بسته شدن: قزن
449000
0
مدل نگارین کد 110247 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل نگارین کد 110247

جنس پارچه: کرپ ابروبادی
سایز بندی: 1 و 2
سایز 1 مناسب: 38 تا 44
سایز 2 مناسب: 46 تا 50
قد آستین: 52
شنل دار
نوار دوزی
قد جلو مانتو: 118
قد پشت مانتو: 123
نحوه بسته شدن: قزن
449000
0
مدل نگارین کد 110240 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل نگارین کد 110240

جنس پارچه: کرپ ابروبادی
سایز بندی: 1 و 2
سایز 1 مناسب: 38 تا 44
سایز 2 مناسب: 46 تا 50
قد آستین: 52
شنل دار
نوار دوزی
قد جلو مانتو: 118
قد پشت مانتو: 123
نحوه بسته شدن: قزن
449000
0
مدل نگارین کد 110255 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل نگارین کد 110255

جنس پارچه: کرپ ابروبادی
سایز بندی: 1 و 2
سایز 1 مناسب: 38 تا 44
سایز 2 مناسب: 46 تا 50
قد آستین: 52
شنل دار
نوار دوزی
قد جلو مانتو: 118
قد پشت مانتو: 123
نحوه بسته شدن: قزن
449000
0
مدل نگارین کد 110203 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل نگارین کد 110203

جنس پارچه: کرپ ابروبادی
سایز بندی: 1 و 2
سایز 1 مناسب: 38 تا 44
سایز 2 مناسب: 46 تا 50
قد آستین: 52
شنل دار
نوار دوزی
قد جلو مانتو: 118
قد پشت مانتو: 123
نحوه بسته شدن: قزن
449000
0
مدل فریما کد 109447 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل فریما کد 109447

جنس پارچه: فیونا چهار خانه
سایز بندی: 38 تا 48
نوار ساتن دوزی
پشت چاک دار
2 عدد جیب
قد مانتو 96
قد شلوار 100
598000
0
مدل فریما کد 109413 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل فریما کد 109413

جنس پارچه: فیونا چهار خانه
سایز بندی: 38 تا 48
نوار ساتن دوزی
پشت چاک دار
2 عدد جیب
قد مانتو 96
قد شلوار 100
598000
0
مدل فریما کد 109407 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل فریما کد 109407

جنس پارچه: فیونا چهار خانه
سایز بندی: 38 تا 48
نوار ساتن دوزی
پشت چاک دار
2 عدد جیب
قد مانتو 96
قد شلوار 100
598000
0
مدل دایان کد 109608 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل دایان کد 109608

جنس پارچه: مخمل کبریتی
سایز بندی: 38 تا 44
دکمه نما
قد کت: 73
قد شلوار: 100
2 عدد جیب
نحوه بسته شدن شلوار: زیپ و دکمه
نحوه بسته شدن مانتو: قزن
568000
0
مدل دایان کد 109627 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل دایان کد 109627

جنس پارچه: مخمل کبریتی
سایز بندی: 38 تا 44
دکمه نما
قد کت: 73
قد شلوار: 100
2 عدد جیب
نحوه بسته شدن شلوار: زیپ و دکمه
نحوه بسته شدن مانتو: قزن
568000
0
مدل دایان کد 109641 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل دایان کد 109641

جنس پارچه: مخمل کبریتی
سایز بندی: 38 تا 44
دکمه نما
قد کت: 73
قد شلوار: 100
2 عدد جیب
نحوه بسته شدن شلوار: زیپ و دکمه
نحوه بسته شدن مانتو: قزن
568000
0
مدل دایان کد 109632 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل دایان کد 109632

جنس پارچه: مخمل کبریتی
سایز بندی: 38 تا 44
دکمه نما
قد کت: 73
قد شلوار: 100
2 عدد جیب
نحوه بسته شدن شلوار: زیپ و دکمه
نحوه بسته شدن مانتو: قزن
568000
0
مدل دایان کد 109621 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل دایان کد 109621

جنس پارچه: مخمل کبریتی
سایز بندی: 38 تا 44
دکمه نما
قد کت: 73
قد شلوار: 100
2 عدد جیب
نحوه بسته شدن شلوار: زیپ و دکمه
نحوه بسته شدن مانتو: قزن
568000
0
مدل دایان کد 109601 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل دایان کد 109601

جنس پارچه: مخمل کبریتی
سایز بندی: 38 تا 44
دکمه نما
قد کت: 73
قد شلوار: 100
2 عدد جیب
نحوه بسته شدن شلوار: زیپ و دکمه
نحوه بسته شدن مانتو: قزن
568000
0
مدل راما کد 73408 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل راما کد 73408

جنس پارچه: کرپ مازراتی (ست مانتو وشلوار)
سایز بندی: 38 تا 44
قد مانتو: 73 سانتی متر
قد شلوار: 97 سانتی متر
جلوی کار دکمه نما
کمر ساسون دار
نحوه بسته شدن شلوار: زیپ و دکمه
تعداد جیب 2 عدد
قد آستین: بلند
نوع بسته شدن کت: قزن
519000
0
مدل راما کد 73421 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل راما کد 73421

جنس پارچه: کرپ مازراتی (ست مانتو وشلوار)
سایز بندی: 38 تا 44
قد مانتو: 73 سانتی متر
قد شلوار: 97 سانتی متر
جلوی کار دکمه نما
کمر ساسون دار
نحوه بسته شدن شلوار: زیپ و دکمه
تعداد جیب 2 عدد
قد آستین: بلند
نوع بسته شدن کت: قزن
519000
0
مدل راما کد 73447 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل راما کد 73447

جنس پارچه: کرپ مازراتی (ست مانتو وشلوار)
سایز بندی: 38 تا 44
قد مانتو: 73 سانتی متر
قد شلوار: 97 سانتی متر
جلوی کار دکمه نما
کمر ساسون دار
نحوه بسته شدن شلوار: زیپ و دکمه
تعداد جیب 2 عدد
قد آستین: بلند
نوع بسته شدن کت: قزن
519000
0
مدل بهارین کد 109219 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل بهارین کد 109219

جنس پارچه: کرپ اسکودا
سایز بندی: 1و 2 و3
سایز 1 مناسب: 38 تا 40
سایز 2 مناسب: 42 تا 44
سایز 3 مناسب: 46 تا 48
خرجکار حریر
کمر پیلی دار
آستین مدل دار
آستین مچی
قد مانتو: 105
نحوه بسته شدن: قزن
358000
0
loading

در حال بازیابی ...