السانا

نوع نمایش :
1003 کالا
مدل طهورا کد 73513 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل طهورا کد 73513

جنس پارچه: کرپ جودون
سایز بندی: 40 تا 50
قد مانتو: 94 سانتی متر
قد آستین: بلند
آستین و پایین کار گل سرخ
پایین آستین حریر
آستین کلوش
دکمه مخفی
کمر ساسون دار
258000
مدل رونیا کد 80911 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل رونیا کد 80911

جنس پارچه:کتان صابونی
سایز بندی: 1 و 2
سایز 1 مناسب 36 تا 40
سایز 2 مناسب 42 و 44
قد رویه: 75
کمربند دار
از پهلو باز می شود
پهلو دکمه پرسی
188000
مدل رونیا کد 80901 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل رونیا کد 80901

جنس پارچه:کتان صابونی
سایز بندی: 1 و 2
سایز 1 مناسب 36 تا 40
سایز 2 مناسب 42 و 44
قد رویه: 75
کمربند دار
از پهلو باز می شود
پهلو دکمه پرسی
188000
مدل رونیا کد 80978 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل رونیا کد 80978

جنس پارچه:کتان صابونی
سایز بندی: 1 و 2
سایز 1 مناسب 36 تا 40
سایز 2 مناسب 42 و 44
قد رویه: 75
کمربند دار
از پهلو باز می شود
پهلو دکمه پرسی
188000
مدل رونیا کد 80914 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل رونیا کد 80914

جنس پارچه:کتان صابونی
سایز بندی: 1 و 2
سایز 1 مناسب 36 تا 40
سایز 2 مناسب 42 و 44
قد رویه: 75
کمربند دار
از پهلو باز می شود
پهلو دکمه پرسی
188000
مدل رونیا کد 80904 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل رونیا کد 80904

جنس پارچه:کتان صابونی
سایز بندی: 1 و 2
سایز 1 مناسب 36 تا 40
سایز 2 مناسب 42 و 44
قد رویه: 75
کمربند دار
از پهلو باز می شود
پهلو دکمه پرسی
188000
مدل رونیا کد 80941 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل رونیا کد 80941

جنس پارچه:کتان صابونی
سایز بندی: 1 و 2
سایز 1 مناسب 36 تا 40
سایز 2 مناسب 42 و 44
قد رویه: 75
کمربند دار
از پهلو باز می شود
پهلو دکمه پرسی
188000
مدل رونیا کد 80915 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل رونیا کد 80915

جنس پارچه:کتان صابونی
سایز بندی: 1 و 2
سایز 1 مناسب 36 تا 40
سایز 2 مناسب 42 و 44
قد رویه: 75
کمربند دار
از پهلو باز می شود
پهلو دکمه پرسی
188000
مدل رونیا کد 80922 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل رونیا کد 80922

جنس پارچه:کتان صابونی
سایز بندی: 1 و 2
سایز 1 مناسب 36 تا 40
سایز 2 مناسب 42 و 44
قد رویه: 75
کمربند دار
از پهلو باز می شود
پهلو دکمه پرسی
188000
مدل سویل کد 82134 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل سویل کد 82134

جنس پارچه: کرپ راه راه
سایز بندی: 1و 2
سایز 1 مناسب 36 تا 40
سایز 2 مناسب 42 و 44
آستین پاگون دار
دکمه نما
پارچه طرحدار راه راه
پارچه خنک مناسب تابستان
قد مانتو: 81
قد آستین: سه ربع
248000
مدل سویل کد 82103 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل سویل کد 82103

جنس پارچه: کرپ راه راه
سایز بندی: 1و 2
سایز 1 مناسب 36 تا 40
سایز 2 مناسب 42 و 44
آستین پاگون دار
دکمه نما
پارچه طرحدار راه راه
پارچه خنک مناسب تابستان
قد مانتو: 81
قد آستین: سه ربع
248000
مدل سویل کد 82135 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل سویل کد 82135

جنس پارچه: کرپ راه راه
سایز بندی: 1و 2
سایز 1 مناسب 36 تا 40
سایز 2 مناسب 42 و 44
آستین پاگون دار
دکمه نما
پارچه طرحدار راه راه
پارچه خنک مناسب تابستان
قد مانتو: 81
قد آستین: سه ربع
248000
مدل سویل کد 82101 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل سویل کد 82101

جنس پارچه: کرپ راه راه
سایز بندی: 1و 2
سایز 1 مناسب 36 تا 40
سایز 2 مناسب 42 و 44
آستین پاگون دار
دکمه نما
پارچه طرحدار راه راه
پارچه خنک مناسب تابستان
قد مانتو: 81
قد آستین: سه ربع
248000
مدل پارمین کد 82305 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل پارمین کد 82305

جنس پارچه: لی نفتی
سایز بندی: 38 تا 48
قد مانتو: 110
قد آستین: بلند
پشت مانتو چاکدار
آستین مچی
نوع بسته شدن: دکمه
تعداد جیب 2 عدد
268000
مدل شفق کد 82601 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل شفق کد 82601

جنس پارچه: کرپ کروک
سایز بندی: 1و 2 و3
سایز 1 مناسب: سایز های 38 و 40
سایز 2 مناسب: سایز های 42 و 44
سایز 3 مناسب سایز های 46 و 48
قد مانتو: بلند
قد آستین: سه ربع
مدل یقه: برگردان
آستین پاکتی بند دار
بغل مانتو چاک دار
مانتو دولایه ( چاک به وسیله لایه دوم پوشیده می شود)
268000
مدل شفق کد 82653 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل شفق کد 82653

جنس پارچه: کرپ کروک
سایز بندی: 1و 2 و3
سایز 1 مناسب: سایز های 38 و 40
سایز 2 مناسب: سایز های 42 و 44
سایز 3 مناسب سایز های 46 و 48
قد مانتو: بلند
قد آستین: سه ربع
مدل یقه: برگردان
آستین پاکتی بند دار
بغل مانتو چاک دار
مانتو دولایه ( چاک به وسیله لایه دوم پوشیده می شود)
268000
مدل شفق کد 82603 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل شفق کد 82603

جنس پارچه: کرپ کروک
سایز بندی: 1و 2 و3
سایز 1 مناسب: سایز های 38 و 40
سایز 2 مناسب: سایز های 42 و 44
سایز 3 مناسب سایز های 46 و 48
قد مانتو: بلند
قد آستین: سه ربع
مدل یقه: برگردان
آستین پاکتی بند دار
بغل مانتو چاک دار
مانتو دولایه ( چاک به وسیله لایه دوم پوشیده می شود)
268000
مدل شفق کد 82635 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل شفق کد 82635

جنس پارچه: کرپ کروک
سایز بندی: 1و 2 و3
سایز 1 مناسب: سایز های 38 و 40
سایز 2 مناسب: سایز های 42 و 44
سایز 3 مناسب سایز های 46 و 48
قد مانتو: بلند
قد آستین: سه ربع
مدل یقه: برگردان
آستین پاکتی بند دار
بغل مانتو چاک دار
مانتو دولایه ( چاک به وسیله لایه دوم پوشیده می شود)
268000
مدل شفق کد 82641 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل شفق کد 82641

جنس پارچه: کرپ کروک
سایز بندی: 1و 2 و3
سایز 1 مناسب: سایز های 38 و 40
سایز 2 مناسب: سایز های 42 و 44
سایز 3 مناسب سایز های 46 و 48
قد مانتو: بلند
قد آستین: سه ربع
مدل یقه: برگردان
آستین پاکتی بند دار
بغل مانتو چاک دار
مانتو دولایه ( چاک به وسیله لایه دوم پوشیده می شود)
268000
مدل تابناک کد 67887 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل تابناک کد 67887

جنس پارچه: کرپ یاخما
مناسب سایزهای 38 تا 46
قد آستین: سه ربع
جیب: دو عدد
مدل یقه: هفت
نحوه بسته شدن: قزن
198000
مدل تابناک کد 67839 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل تابناک کد 67839

جنس پارچه: کرپ یاخما
مناسب سایزهای 38 تا 46
قد آستین: سه ربع
جیب: دو عدد
مدل یقه: هفت
نحوه بسته شدن: قزن
198000
مدل تابناک کد 67889 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل تابناک کد 67889

جنس پارچه: کرپ یاخما
مناسب سایزهای 38 تا 46
قد آستین: سه ربع
جیب: دو عدد
مدل یقه: هفت
نحوه بسته شدن: قزن
198000
مدل تابناک کد 67888 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل تابناک کد 67888

جنس پارچه: کرپ یاخما
مناسب سایزهای 38 تا 46
قد آستین: سه ربع
جیب: دو عدد
مدل یقه: هفت
نحوه بسته شدن: قزن
198000
مدل لاویز کد 82203 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل لاویز کد 82203

جنس پارچه: ژاکارد
قد مانتو: بلند
قد آستین: بلند
مغزی دوزی شده
پشت کار پارچه: ژاکارد گل
نوع بسته شدن: قزن
پانچو مناسب تابستان
288000
loading

در حال بازیابی ...