348000 119000

کاپشن، پالتو و بارانی

نوع نمایش :
135 کالا
مدل نلسا کد 72802 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل نلسا کد 72802

جنس پارچه: سوئیت
سایز بندی: 1و 2
سایز 1 مناسب: 36 تا 42
سایز 2 مناسب: 42 تا 46
قد هودی: کوتاه
کلاه دار
گت دار
سر آستین و پایین هودی کش بافت
زیپ شبرنگی
پایین هودی گت می شود
جلو بسته
جیب کانگورویی
188000
مدل نلسا کد 72841 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل نلسا کد 72841

جنس پارچه: سوئیت
سایز بندی: 1و 2
سایز 1 مناسب: 36 تا 42
سایز 2 مناسب: 42 تا 46
قد هودی: کوتاه
کلاه دار
گت دار
سر آستین و پایین هودی کش بافت
زیپ شبرنگی
پایین هودی گت می شود
جلو بسته
جیب کانگورویی
188000
مدل نلسا کد 72804 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل نلسا کد 72804

جنس پارچه: سوئیت
سایز بندی: 1و 2
سایز 1 مناسب: 36 تا 42
سایز 2 مناسب: 42 تا 46
قد هودی: کوتاه
کلاه دار
گت دار
سر آستین و پایین هودی کش بافت
زیپ شبرنگی
پایین هودی گت می شود
جلو بسته
جیب کانگورویی
188000
مدل نلسا کد 72876 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل نلسا کد 72876

جنس پارچه: سوئیت
سایز بندی: 1و 2
سایز 1 مناسب: 36 تا 42
سایز 2 مناسب: 42 تا 46
قد هودی: کوتاه
کلاه دار
گت دار
سر آستین و پایین هودی کش بافت
زیپ شبرنگی
پایین هودی گت می شود
جلو بسته
جیب کانگورویی
188000
مدل نلسا کد 72801 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل نلسا کد 72801

جنس پارچه: سوئیت
سایز بندی: 1و 2
سایز 1 مناسب: 36 تا 42
سایز 2 مناسب: 42 تا 46
قد هودی: کوتاه
کلاه دار
گت دار
سر آستین و پایین هودی کش بافت
زیپ شبرنگی
پایین هودی گت می شود
جلو بسته
جیب کانگورویی
188000
مدل رابعه کد 72716 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل رابعه کد 72716

جنس پارچه: مموری
سایز بندی: فری سایز مناسب 38 تا 48
پشت و جلو گت می شود
قد مانتو: کوتاه
قد آستین: سه ربع
کلاه دار
نوع بسته شدن: دکمه پرسی
آستردار
تعداد جیب: 2 عدد
268000
مدل رابعه کد 72711 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل رابعه کد 72711

جنس پارچه: مموری
سایز بندی: فری سایز مناسب 38 تا 48
پشت و جلو گت می شود
قد مانتو: کوتاه
قد آستین: سه ربع
کلاه دار
نوع بسته شدن: دکمه پرسی
آستردار
تعداد جیب: 2 عدد
268000
مدل رابعه کد 72708 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل رابعه کد 72708

جنس پارچه: مموری
سایز بندی: فری سایز مناسب 38 تا 48
پشت و جلو گت می شود
قد مانتو: کوتاه
قد آستین: سه ربع
کلاه دار
نوع بسته شدن: دکمه پرسی
آستردار
تعداد جیب: 2 عدد
268000
مدل رابعه کد 72702 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل رابعه کد 72702

جنس پارچه: مموری
سایز بندی: فری سایز مناسب 38 تا 48
پشت و جلو گت می شود
قد مانتو: کوتاه
قد آستین: سه ربع
کلاه دار
نوع بسته شدن: دکمه پرسی
آستردار
تعداد جیب: 2 عدد
268000
مدل رابعه کد 72703 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل رابعه کد 72703

جنس پارچه: مموری
سایز بندی: فری سایز مناسب 38 تا 48
پشت و جلو گت می شود
قد مانتو: کوتاه
قد آستین: سه ربع
کلاه دار
نوع بسته شدن: دکمه پرسی
آستردار
تعداد جیب: 2 عدد
268000
مدل رابعه کد 72701 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل رابعه کد 72701

جنس پارچه: مموری
سایز بندی: فری سایز مناسب 38 تا 48
پشت و جلو گت می شود
قد مانتو: کوتاه
قد آستین: سه ربع
کلاه دار
نوع بسته شدن: دکمه پرسی
آستردار
تعداد جیب: 2 عدد
268000
مدل رایحه کد 70603 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل رایحه کد 70603

جنس پارچه: میکرو کج راه
قد مانتو: روی زانو
قد آستین: سه ربع
سایزبندی: 38 تا 48
مدل یقه: انگلیسی
جلوی کار طرح ژیله
کمربند دار
آستین پاکتی
کمر ساسون دار
نوع بسته شدن: تک دکمه
تعداد جیب: 2 عدد
218000
مدل رایحه کد 70611 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل رایحه کد 70611

جنس پارچه: میکرو کج راه
قد مانتو: روی زانو
قد آستین: سه ربع
سایزبندی: 38 تا 48
مدل یقه: انگلیسی
جلوی کار طرح ژیله
کمربند دار
آستین پاکتی
کمر ساسون دار
نوع بسته شدن: تک دکمه
تعداد جیب: 2 عدد
218000
مدل رایحه کد 70601 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل رایحه کد 70601

جنس پارچه: میکرو کج راه
قد مانتو: روی زانو
قد آستین: سه ربع
سایزبندی: 38 تا 48
مدل یقه: انگلیسی
جلوی کار طرح ژیله
کمربند دار
آستین پاکتی
کمر ساسون دار
نوع بسته شدن: تک دکمه
تعداد جیب: 2 عدد
218000
مدل اهورا کد 72317 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل اهورا کد 72317

جنس پارچه: مموری
قد مانتو: 81 سانتی متر
قد آستین: بلند
سایزبندی: 1و 2
سایز 1 مناسب 38 تا 42
سایز 2 مناسب 44 تا 48
کاپشن دو رو میباشد
کمرگت
کلاه دار
سر آستین کش
2 عدد جیب پاکتی
نوع بسته شدن: دکمه
348000
مدل اهورا کد 72334 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل اهورا کد 72334

جنس پارچه: مموری
قد مانتو: 81 سانتی متر
قد آستین: بلند
سایزبندی: 1و 2
سایز 1 مناسب 38 تا 42
سایز 2 مناسب 44 تا 48
کاپشن دو رو میباشد
کمرگت
کلاه دار
سر آستین کش
2 عدد جیب پاکتی
نوع بسته شدن: دکمه
348000
مدل اهورا کد 72335 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل اهورا کد 72335

جنس پارچه: مموری
قد مانتو: 81 سانتی متر
قد آستین: بلند
سایزبندی: 1و 2
سایز 1 مناسب 38 تا 42
سایز 2 مناسب 44 تا 48
کاپشن دو رو میباشد
کمرگت
کلاه دار
سر آستین کش
2 عدد جیب پاکتی
نوع بسته شدن: دکمه
348000
مدل رضوانه کد 72141 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل رضوانه کد 72141

جنس پارچه: ساده میکرو چهارخانه پشمی
سایز بندی: 36 تا 42
قد مانتو: زیر زانو
قد آستین: بلند
مدل یقه: گرد
کمرگت
دکمه پرسی
تعداد جیب: 2 عدد
238000
مدل رضوانه کد 72104 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل رضوانه کد 72104

جنس پارچه: ساده میکرو چهارخانه پشمی
سایز بندی: 36 تا 42
قد مانتو: زیر زانو
قد آستین: بلند
مدل یقه: گرد
کمرگت
دکمه پرسی
تعداد جیب: 2 عدد
238000
مدل رضوانه کد 72103 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل رضوانه کد 72103

جنس پارچه: ساده میکرو چهارخانه پشمی
سایز بندی: 36 تا 42
قد مانتو: زیر زانو
قد آستین: بلند
مدل یقه: گرد
کمرگت
دکمه پرسی
تعداد جیب: 2 عدد
238000
مدل دایانا کد 71913 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل دایانا کد 71913

جنس پارچه: میکرو
سایزبندی: 36 تا 42
کلاه دار
قد آستین: بلند
مچ آستین کش خور
پایین مانتوگت
2 عدد جیب
نوع بسته شدن: زیپ
کلاه گت
قد شلوار: 95 سانتی متر
کمرکش
دم پا کش
238000
مدل دایانا کد 71916 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل دایانا کد 71916

جنس پارچه: میکرو
سایزبندی: 36 تا 42
کلاه دار
قد آستین: بلند
مچ آستین کش خور
پایین مانتوگت
2 عدد جیب
نوع بسته شدن: زیپ
کلاه گت
قد شلوار: 95 سانتی متر
کمرکش
دم پا کش
238000
مدل دایانا کد 71905 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل دایانا کد 71905

جنس پارچه: میکرو
سایزبندی: 36 تا 42
کلاه دار
قد آستین: بلند
مچ آستین کش خور
پایین مانتوگت
2 عدد جیب
نوع بسته شدن: زیپ
کلاه گت
قد شلوار: 95 سانتی متر
کمرکش
دم پا کش
238000
مدل دایانا کد 71911 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل دایانا کد 71911

جنس پارچه: میکرو
سایزبندی: 36 تا 42
کلاه دار
قد آستین: بلند
مچ آستین کش خور
پایین مانتوگت
2 عدد جیب
نوع بسته شدن: زیپ
کلاه گت
قد شلوار: 95 سانتی متر
کمرکش
دم پا کش
238000
loading

در حال بازیابی ...