218000 115000

پیراهن و شومیز مارک السانا

نوع نمایش :
127 کالا
مدل رونیا کد 80911 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل رونیا کد 80911

جنس پارچه:کتان صابونی
سایز بندی: 1 و 2
سایز 1 مناسب 36 تا 40
سایز 2 مناسب 42 و 44
قد رویه: 75
کمربند دار
از پهلو باز می شود
پهلو دکمه پرسی
148000
مدل رونیا کد 80901 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل رونیا کد 80901

جنس پارچه:کتان صابونی
سایز بندی: 1 و 2
سایز 1 مناسب 36 تا 40
سایز 2 مناسب 42 و 44
قد رویه: 75
کمربند دار
از پهلو باز می شود
پهلو دکمه پرسی
148000
مدل رونیا کد 80978 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل رونیا کد 80978

جنس پارچه:کتان صابونی
سایز بندی: 1 و 2
سایز 1 مناسب 36 تا 40
سایز 2 مناسب 42 و 44
قد رویه: 75
کمربند دار
از پهلو باز می شود
پهلو دکمه پرسی
148000
مدل رونیا کد 80914 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل رونیا کد 80914

جنس پارچه:کتان صابونی
سایز بندی: 1 و 2
سایز 1 مناسب 36 تا 40
سایز 2 مناسب 42 و 44
قد رویه: 75
کمربند دار
از پهلو باز می شود
پهلو دکمه پرسی
148000
مدل رونیا کد 80904 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل رونیا کد 80904

جنس پارچه:کتان صابونی
سایز بندی: 1 و 2
سایز 1 مناسب 36 تا 40
سایز 2 مناسب 42 و 44
قد رویه: 75
کمربند دار
از پهلو باز می شود
پهلو دکمه پرسی
148000
مدل رونیا کد 80941 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل رونیا کد 80941

جنس پارچه:کتان صابونی
سایز بندی: 1 و 2
سایز 1 مناسب 36 تا 40
سایز 2 مناسب 42 و 44
قد رویه: 75
کمربند دار
از پهلو باز می شود
پهلو دکمه پرسی
148000
مدل رونیا کد 80915 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل رونیا کد 80915

جنس پارچه:کتان صابونی
سایز بندی: 1 و 2
سایز 1 مناسب 36 تا 40
سایز 2 مناسب 42 و 44
قد رویه: 75
کمربند دار
از پهلو باز می شود
پهلو دکمه پرسی
148000
مدل رونیا کد 80922 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل رونیا کد 80922

جنس پارچه:کتان صابونی
سایز بندی: 1 و 2
سایز 1 مناسب 36 تا 40
سایز 2 مناسب 42 و 44
قد رویه: 75
کمربند دار
از پهلو باز می شود
پهلو دکمه پرسی
148000
مدل دلبر کد 65739 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل دلبر کد 65739

جنس پارچه: کرپ حریر
سایز بندی: 40 تا 46
مدل یقه گرد
قد آستین بلند
آستین و جلوی کار حریر
کمربند دار
گردنبند دار
جلو بسته
128000
مدل دلبر کد 65703 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل دلبر کد 65703

جنس پارچه: کرپ حریر
سایز بندی: 40 تا 46
مدل یقه گرد
قد آستین بلند
آستین و جلوی کار حریر
کمربند دار
گردنبند دار
جلو بسته
128000
مدل دلبر کد 65715 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل دلبر کد 65715

جنس پارچه: کرپ حریر
سایز بندی: 40 تا 46
مدل یقه گرد
قد آستین بلند
آستین و جلوی کار حریر
کمربند دار
گردنبند دار
جلو بسته
128000
مدل دلبر کد 65711 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل دلبر کد 65711

جنس پارچه: کرپ حریر
سایز بندی: 40 تا 46
مدل یقه گرد
قد آستین بلند
آستین و جلوی کار حریر
کمربند دار
گردنبند دار
جلو بسته
128000
مدل دلبر کد 65722 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل دلبر کد 65722

جنس پارچه: کرپ حریر
سایز بندی: 40 تا 46
مدل یقه گرد
قد آستین بلند
آستین و جلوی کار حریر
کمربند دار
گردنبند دار
جلو بسته
128000
مدل آلوین کد 79541 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل آلوین کد 79541

جنس پارچه: کتان صابونی
سایز بندی: فری سایز مناسب 36 تا 44
قد شومیز: 57
جلوی کار طرح مثلثی چرم و ارگانزا
آستین کیمونو سر آستین چرم
118000
مدل آلوین کد 79578 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل آلوین کد 79578

جنس پارچه: کتان صابونی
سایز بندی: فری سایز مناسب 36 تا 44
قد شومیز: 57
جلوی کار طرح مثلثی چرم و ارگانزا
آستین کیمونو سر آستین چرم
118000
مدل سیندرلا کد 79368 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل سیندرلا کد 79368

ست وست و شومیز
سارافون
جنس پارچه: کرپ مازراتی
سایز بندی: 38 تا 48
قد سارافون: 75
مدل یقه انگلیسی
دکمه نما
جیب فیلتاپ نما
نوع بسته شدن قزن
شومیز
جنس پارچه: کرپ کش
سایز بندی: 38 تا 48
قد شومیز: 66
زیپ مخفی از پشت
پاپیون به یقه دوخته شده
کمر ساسون دار
208000
مدل سیندرلا کد 79310 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل سیندرلا کد 79310

ست وست و شومیز
سارافون
جنس پارچه: کرپ مازراتی
سایز بندی: 38 تا 48
قد سارافون: 75
مدل یقه انگلیسی
دکمه نما
جیب فیلتاپ نما
نوع بسته شدن قزن
شومیز
جنس پارچه: کرپ کش
سایز بندی: 38 تا 48
قد شومیز: 66
زیپ مخفی از پشت
پاپیون به یقه دوخته شده
کمر ساسون دار
208000
مدل سیندرلا کد 79305 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل سیندرلا کد 79305

ست وست و شومیز
سارافون
جنس پارچه: کرپ مازراتی
سایز بندی: 38 تا 48
قد سارافون: 75
مدل یقه انگلیسی
دکمه نما
جیب فیلتاپ نما
نوع بسته شدن قزن
شومیز
جنس پارچه: کرپ کش
سایز بندی: 38 تا 48
قد شومیز: 66
زیپ مخفی از پشت
پاپیون به یقه دوخته شده
کمر ساسون دار
208000
مدل سیندرلا کد 79335 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل سیندرلا کد 79335

ست وست و شومیز
سارافون
جنس پارچه: کرپ مازراتی
سایز بندی: 38 تا 48
قد سارافون: 75
مدل یقه انگلیسی
دکمه نما
جیب فیلتاپ نما
نوع بسته شدن قزن
شومیز
جنس پارچه: کرپ کش
سایز بندی: 38 تا 48
قد شومیز: 66
زیپ مخفی از پشت
پاپیون به یقه دوخته شده
کمر ساسون دار
208000
مدل سیندرلا کد 79306 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل سیندرلا کد 79306

ست وست و شومیز
سارافون
جنس پارچه: کرپ مازراتی
سایز بندی: 38 تا 48
قد سارافون: 75
مدل یقه انگلیسی
دکمه نما
جیب فیلتاپ نما
نوع بسته شدن قزن
شومیز
جنس پارچه: کرپ کش
سایز بندی: 38 تا 48
قد شومیز: 66
زیپ مخفی از پشت
پاپیون به یقه دوخته شده
کمر ساسون دار
208000
مدل سیندرلا کد 79301 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل سیندرلا کد 79301

ست وست و شومیز
سارافون
جنس پارچه: کرپ مازراتی
سایز بندی: 38 تا 48
قد سارافون: 75
مدل یقه انگلیسی
دکمه نما
جیب فیلتاپ نما
نوع بسته شدن قزن
شومیز
جنس پارچه: کرپ کش
سایز بندی: 38 تا 48
قد شومیز: 66
زیپ مخفی از پشت
پاپیون به یقه دوخته شده
کمر ساسون دار
208000
مدل مهتا کد 78805 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل مهتا کد 78805

جنس پارچه: کتان صابونی
سایز بندی: 1و 2
سایز 1 مناسب: 36 تا 40
سایز 2 مناسب: 40 تا 46
قد شومیز: 59
قد آستین: بلند
آستین سگک دار
دکمه نما
جیب کانگورویی چرم دوزی شده
زیپ مخفی از پشت
118000
مدل مهتا کد 78810 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل مهتا کد 78810

جنس پارچه: کتان صابونی
سایز بندی: 1و 2
سایز 1 مناسب: 36 تا 40
سایز 2 مناسب: 40 تا 46
قد شومیز: 59
قد آستین: بلند
آستین سگک دار
دکمه نما
جیب کانگورویی چرم دوزی شده
زیپ مخفی از پشت
118000
مدل مهتا کد 78808 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل مهتا کد 78808

جنس پارچه: کتان صابونی
سایز بندی: 1و 2
سایز 1 مناسب: 36 تا 40
سایز 2 مناسب: 40 تا 46
قد شومیز: 59
قد آستین: بلند
آستین سگک دار
دکمه نما
جیب کانگورویی چرم دوزی شده
زیپ مخفی از پشت
118000
loading

در حال بازیابی ...