258000 115000

پیراهن و شومیز

نوع نمایش :
69 کالا
مدل شالین کد 76641 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل شالین کد 76641

جنس پارچه: رویه حریر، زیره بنگالین نازک
سایز بندی: 1و 2و 3
سایز 1 مناسب: 40-42
سایز 2 مناسب:44-46
سایز 3 مناسب: 48-50
مدل یقه: گرد
قد شومیز: 82
قد آستین: بلند
188000
مدل شالین کد 76629 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل شالین کد 76629

جنس پارچه: رویه حریر، زیره بنگالین نازک
سایز بندی: 1و 2و 3
سایز 1 مناسب: 40-42
سایز 2 مناسب:44-46
سایز 3 مناسب: 48-50
مدل یقه: گرد
قد شومیز: 82
قد آستین: بلند
188000
مدل شالین کد 76619 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل شالین کد 76619

جنس پارچه: رویه حریر، زیره بنگالین نازک
سایز بندی: 1و 2و 3
سایز 1 مناسب: 40-42
سایز 2 مناسب:44-46
سایز 3 مناسب: 48-50
مدل یقه: گرد
قد شومیز: 82
قد آستین: بلند
188000
مدل شالین کد 76621 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل شالین کد 76621

جنس پارچه: رویه حریر، زیره بنگالین نازک
سایز بندی: 1و 2و 3
سایز 1 مناسب: 40-42
سایز 2 مناسب:44-46
سایز 3 مناسب: 48-50
مدل یقه: گرد
قد شومیز: 82
قد آستین: بلند
188000
مدل لیونا کد 77001 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل لیونا کد 77001

جنس پارچه: کتان صابونی
فری سایز مناسب سایز های 36 تا 46
قد شومیز: 52
قد آستین: بلند
مدل یقه: گرد
آستین کیمونو
از پهلو گت می شود
سر آستین چرم دوزی
178000
مدل لیونا کد 77014 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل لیونا کد 77014

جنس پارچه: کتان صابونی
فری سایز مناسب سایز های 36 تا 46
قد شومیز: 52
قد آستین: بلند
مدل یقه: گرد
آستین کیمونو
از پهلو گت می شود
سر آستین چرم دوزی
178000
مدل لیونا کد 77003 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل لیونا کد 77003

جنس پارچه: کتان صابونی
فری سایز مناسب سایز های 36 تا 46
قد شومیز: 52
قد آستین: بلند
مدل یقه: گرد
آستین کیمونو
از پهلو گت می شود
سر آستین چرم دوزی
178000
مدل لیونا کد 77011 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل لیونا کد 77011

جنس پارچه: کتان صابونی
فری سایز مناسب سایز های 36 تا 46
قد شومیز: 52
قد آستین: بلند
مدل یقه: گرد
آستین کیمونو
از پهلو گت می شود
سر آستین چرم دوزی
178000
مدل لیونا کد 77007 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل لیونا کد 77007

جنس پارچه: کتان صابونی
فری سایز مناسب سایز های 36 تا 46
قد شومیز: 52
قد آستین: بلند
مدل یقه: گرد
آستین کیمونو
از پهلو گت می شود
سر آستین چرم دوزی
178000
مدل لیونا کد 77036 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل لیونا کد 77036

جنس پارچه: کتان صابونی
فری سایز مناسب سایز های 36 تا 46
قد شومیز: 52
قد آستین: بلند
مدل یقه: گرد
آستین کیمونو
از پهلو گت می شود
سر آستین چرم دوزی
178000
مدل لیونا کد 77005 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل لیونا کد 77005

جنس پارچه: کتان صابونی
فری سایز مناسب سایز های 36 تا 46
قد شومیز: 52
قد آستین: بلند
مدل یقه: گرد
آستین کیمونو
از پهلو گت می شود
سر آستین چرم دوزی
178000
مدل لیونا کد 77041 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل لیونا کد 77041

جنس پارچه: کتان صابونی
فری سایز مناسب سایز های 36 تا 46
قد شومیز: 52
قد آستین: بلند
مدل یقه: گرد
آستین کیمونو
از پهلو گت می شود
سر آستین چرم دوزی
178000
مدل لیونا کد 77068 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل لیونا کد 77068

جنس پارچه: کتان صابونی
فری سایز مناسب سایز های 36 تا 46
قد شومیز: 52
قد آستین: بلند
مدل یقه: گرد
آستین کیمونو
از پهلو گت می شود
سر آستین چرم دوزی
178000
مدل لیونا کد 77006 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل لیونا کد 77006

جنس پارچه: کتان صابونی
فری سایز مناسب سایز های 36 تا 46
قد شومیز: 52
قد آستین: بلند
مدل یقه: گرد
آستین کیمونو
از پهلو گت می شود
سر آستین چرم دوزی
178000
مدل لیونا کد 77037 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل لیونا کد 77037

جنس پارچه: کتان صابونی
فری سایز مناسب سایز های 36 تا 46
قد شومیز: 52
قد آستین: بلند
مدل یقه: گرد
آستین کیمونو
از پهلو گت می شود
سر آستین چرم دوزی
178000
مدل لیونا کد 77022 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل لیونا کد 77022

جنس پارچه: کتان صابونی
فری سایز مناسب سایز های 36 تا 46
قد شومیز: 52
قد آستین: بلند
مدل یقه: گرد
آستین کیمونو
از پهلو گت می شود
سر آستین چرم دوزی
178000
مدل لیونا کد 77002 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل لیونا کد 77002

جنس پارچه: کتان صابونی
فری سایز مناسب سایز های 36 تا 46
قد شومیز: 52
قد آستین: بلند
مدل یقه: گرد
آستین کیمونو
از پهلو گت می شود
سر آستین چرم دوزی
178000
مدل لیونا کد 77029 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل لیونا کد 77029

جنس پارچه: کتان صابونی
فری سایز مناسب سایز های 36 تا 46
قد شومیز: 52
قد آستین: بلند
مدل یقه: گرد
آستین کیمونو
از پهلو گت می شود
سر آستین چرم دوزی
178000
مدل لیونا کد 77033 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل لیونا کد 77033

جنس پارچه: کتان صابونی
فری سایز مناسب سایز های 36 تا 46
قد شومیز: 52
قد آستین: بلند
مدل یقه: گرد
آستین کیمونو
از پهلو گت می شود
سر آستین چرم دوزی
178000
مدل آنیش کد 76476 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل آنیش کد 76476

جنس پارچه: کتان صابونی
سایز بندی: 1 و 2
سایز 1 مناسب: 34 تا 38
سایز 2 مناسب: 40 تا 44
قد شومیز سایز 1: 52
قد شومیز سایز 2: 54
قد آستین: کوتاه
دو جیب روی سینه
نوع بسته شدن: زیپ مخفی از پشت
145000
مدل آنیش کد 76403 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل آنیش کد 76403

جنس پارچه: کتان صابونی
سایز بندی: 1 و 2
سایز 1 مناسب: 34 تا 38
سایز 2 مناسب: 40 تا 44
قد شومیز سایز 1: 52
قد شومیز سایز 2: 54
قد آستین: کوتاه
دو جیب روی سینه
نوع بسته شدن: زیپ مخفی از پشت
145000
مدل رازقی کد 77120 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل رازقی کد 77120

جنس پارچه: بالا تنه کرپ حریر
پایین تنه: بنگال کش
سایز بندی: 38 تا 46
قد پیراهن: 116
قد آستین: بلند
سر آستین پاکتی
سر آستین پیله دار
بسته شدن: زیپ مخفی از پشت
پایین دامن کلوش
258000
مدل رازقی کد 77109 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل رازقی کد 77109

جنس پارچه: بالا تنه کرپ حریر
پایین تنه: بنگال کش
سایز بندی: 38 تا 46
قد پیراهن: 116
قد آستین: بلند
سر آستین پاکتی
سر آستین پیله دار
بسته شدن: زیپ مخفی از پشت
پایین دامن کلوش
258000
مدل رازقی کد 77116 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل رازقی کد 77116

جنس پارچه: بالا تنه کرپ حریر
پایین تنه: بنگال کش
سایز بندی: 38 تا 46
قد پیراهن: 116
قد آستین: بلند
سر آستین پاکتی
سر آستین پیله دار
بسته شدن: زیپ مخفی از پشت
پایین دامن کلوش
258000
loading

در حال بازیابی ...