388000 98000

مانتو مارک السانا

نوع نمایش :
529 کالا
مدل دلنوش کد 81741 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل دلنوش کد 81741

جنس پارچه: کتان کج راه
سایز بندی: 36 تا 42
قد کت: 73
قد آستین: بلند
سرآستین 4 دکمه نما
برش از سرشانه
4 دکمه نما
نوع بسته شدن: دکمه
248000
مدل دلنوش کد 81734 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل دلنوش کد 81734

جنس پارچه: کتان کج راه
سایز بندی: 36 تا 42
قد کت: 73
قد آستین: بلند
سرآستین 4 دکمه نما
برش از سرشانه
4 دکمه نما
نوع بسته شدن: دکمه
248000
مدل دلنوش کد 81701 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل دلنوش کد 81701

جنس پارچه: کتان کج راه
سایز بندی: 36 تا 42
قد کت: 73
قد آستین: بلند
سرآستین 4 دکمه نما
برش از سرشانه
4 دکمه نما
نوع بسته شدن: دکمه
248000
مدل دلنوش کد 81708 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل دلنوش کد 81708

جنس پارچه: کتان کج راه
سایز بندی: 36 تا 42
قد کت: 73
قد آستین: بلند
سرآستین 4 دکمه نما
برش از سرشانه
4 دکمه نما
نوع بسته شدن: دکمه
248000
مدل دلنوش کد 81703 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل دلنوش کد 81703

جنس پارچه: کتان کج راه
سایز بندی: 36 تا 42
قد کت: 73
قد آستین: بلند
سرآستین 4 دکمه نما
برش از سرشانه
4 دکمه نما
نوع بسته شدن: دکمه
248000
مدل سیما کد 70707 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل سیما کد 70707

جنس پارچه: تنسل
سایز بندی: 42 تا 56
قد آستین: بلند
قد مانتو: 102
مدل یقه: استاده
تعداد جیب: 2 عدد
کمربند دار
پشت چاکدار
آستین پاکتی
مغزی دوزی
نوع بسته شدن : دکمه
198000
مدل سیما کد 70712 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل سیما کد 70712

جنس پارچه: تنسل
سایز بندی: 42 تا 56
قد آستین: بلند
قد مانتو: 102
مدل یقه: استاده
تعداد جیب: 2 عدد
کمربند دار
پشت چاکدار
آستین پاکتی
مغزی دوزی
نوع بسته شدن : دکمه
198000
مدل سیما کد 70747 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل سیما کد 70747

جنس پارچه: تنسل
سایز بندی: 42 تا 56
قد آستین: بلند
قد مانتو: 102
مدل یقه: استاده
تعداد جیب: 2 عدد
کمربند دار
پشت چاکدار
آستین پاکتی
مغزی دوزی
نوع بسته شدن : دکمه
198000
مدل ماهلی کد 81801 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل ماهلی کد 81801

جنس پارچه: کرپ توپیک
سایز بندی: 1و 2
سایز 1 مناسب 36 تا 40
سایز 2 مناسب 42 تا 46
خرجکار طلا کوب
مدل یقه هفت
نوع بسته شدن: قزن
قد آستین سه ربع
248000
مدل ماهلی کد 81803 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل ماهلی کد 81803

جنس پارچه: کرپ توپیک
سایز بندی: 1و 2
سایز 1 مناسب 36 تا 40
سایز 2 مناسب 42 تا 46
خرجکار طلا کوب
مدل یقه هفت
نوع بسته شدن: قزن
قد آستین سه ربع
248000
مدل ماهلی کد 81834 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل ماهلی کد 81834

جنس پارچه: کرپ توپیک
سایز بندی: 1و 2
سایز 1 مناسب 36 تا 40
سایز 2 مناسب 42 تا 46
خرجکار طلا کوب
مدل یقه هفت
نوع بسته شدن: قزن
قد آستین سه ربع
248000
مدل مایسان کد 81403 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل مایسان کد 81403

جنس پارچه: کرپ مازراتی
سایز بندی: فری سایز مناسب 36 تا 46
قد مانتو:
قد آستین: سه ربع
خرجکار روی مانتو گلدوزی شده
348000
مدل مایسان کد 81404 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل مایسان کد 81404

جنس پارچه: کرپ مازراتی
سایز بندی: فری سایز مناسب 36 تا 46
قد مانتو:
قد آستین: سه ربع
خرجکار روی مانتو گلدوزی شده
348000
مدل ماهایا کد 81510 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل ماهایا کد 81510

جنس پارچه: ژاکارد نازک مناسب بهار و تابستان
سایز بندی: 1 و2
سایز 1 مناسب: 38 تا 42
سایز 2 مناسب: 44و 46
قد مانتو: 118
قد آستین: بلند
پارچه طرحدار
جلوی کار و رو آستین خامه دوزی
نوع بسته شدن: قزن
348000
مدل ماهایا کد 81502 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل ماهایا کد 81502

جنس پارچه: ژاکارد نازک مناسب بهار و تابستان
سایز بندی: 1 و2
سایز 1 مناسب: 38 تا 42
سایز 2 مناسب: 44و 46
قد مانتو: 118
قد آستین: بلند
پارچه طرحدار
جلوی کار و رو آستین خامه دوزی
نوع بسته شدن: قزن
348000
مدل ماهایا کد 81501 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل ماهایا کد 81501

جنس پارچه: ژاکارد نازک مناسب بهار و تابستان
سایز بندی: 1 و2
سایز 1 مناسب: 38 تا 42
سایز 2 مناسب: 44و 46
قد مانتو: 118
قد آستین: بلند
پارچه طرحدار
جلوی کار و رو آستین خامه دوزی
نوع بسته شدن: قزن
348000
مدل ماهایا کد 81504 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل ماهایا کد 81504

جنس پارچه: ژاکارد نازک مناسب بهار و تابستان
سایز بندی: 1 و2
سایز 1 مناسب: 38 تا 42
سایز 2 مناسب: 44و 46
قد مانتو: 118
قد آستین: بلند
پارچه طرحدار
جلوی کار و رو آستین خامه دوزی
نوع بسته شدن: قزن
348000
مدل ماهایا کد 81535 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل ماهایا کد 81535

جنس پارچه: ژاکارد نازک مناسب بهار و تابستان
سایز بندی: 1 و2
سایز 1 مناسب: 38 تا 42
سایز 2 مناسب: 44و 46
قد مانتو: 118
قد آستین: بلند
پارچه طرحدار
جلوی کار و رو آستین خامه دوزی
نوع بسته شدن: قزن
348000
مدل ماهایا کد 81508 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل ماهایا کد 81508

جنس پارچه: ژاکارد نازک مناسب بهار و تابستان
سایز بندی: 1 و2
سایز 1 مناسب: 38 تا 42
سایز 2 مناسب: 44و 46
قد مانتو: 118
قد آستین: بلند
پارچه طرحدار
جلوی کار و رو آستین خامه دوزی
نوع بسته شدن: قزن
348000
مدل نیلای کد 81307 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل نیلای کد 81307

جنس پارچه: شانتون ترک
سایز بندی: 38 تا 48
قد مانتو: 98
قد آستین: بلند
طرح چهارخانه
کمر ساسون دار
2 عدد جیب
نوع بسته شدن: دکمه
268000
مدل نیلای کد 81347 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل نیلای کد 81347

جنس پارچه: شانتون ترک
سایز بندی: 38 تا 48
قد مانتو: 98
قد آستین: بلند
طرح چهارخانه
کمر ساسون دار
2 عدد جیب
نوع بسته شدن: دکمه
268000
مدل نیلای کد 81303 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل نیلای کد 81303

جنس پارچه: شانتون ترک
سایز بندی: 38 تا 48
قد مانتو: 98
قد آستین: بلند
طرح چهارخانه
کمر ساسون دار
2 عدد جیب
نوع بسته شدن: دکمه
268000
مدل نیلای کد 81308 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل نیلای کد 81308

جنس پارچه: شانتون ترک
سایز بندی: 38 تا 48
قد مانتو: 98
قد آستین: بلند
طرح چهارخانه
کمر ساسون دار
2 عدد جیب
نوع بسته شدن: دکمه
268000
مدل دلوان کد 81153 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل دلوان کد 81153

جنس پارچه: کرپ کش
سایز بندی: 34 تا 44
قد کت: 76
قد آستین: بلند
سر آستین دکمه
برش از سرشانه
2 عدد جیب فیلتاپ
4 دکمه نما
238000
loading

در حال بازیابی ...