299000 109000

مانتو

نوع نمایش :
365 کالا
مدل نجوا کد 77305 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل نجوا کد 77305

جنس پارچه: کرپ پالو
سایز بندی: 40 تا 50
قد مانتو: 105
قد آستین: بلند
مدل یقه: گرد
سر آستین پاکتی
سر شانه پیلی دار
آستین پفی
کمر ساسون دار
نوع بسته شدن: قزن
198000
مدل نجوا کد 77301 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل نجوا کد 77301

جنس پارچه: کرپ پالو
سایز بندی: 40 تا 50
قد مانتو: 105
قد آستین: بلند
مدل یقه: گرد
سر آستین پاکتی
سر شانه پیلی دار
آستین پفی
کمر ساسون دار
نوع بسته شدن: قزن
198000
مدل نجوا کد 77321 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل نجوا کد 77321

جنس پارچه: کرپ پالو
سایز بندی: 40 تا 50
قد مانتو: 105
قد آستین: بلند
مدل یقه: گرد
سر آستین پاکتی
سر شانه پیلی دار
آستین پفی
کمر ساسون دار
نوع بسته شدن: قزن
198000
مدل آرتا کد 77201 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل آرتا کد 77201

جنس پارچه: کرپ ساتن
سایز بندی: 1 و 2
سایز 1 مناسب: 36 تا 40
سایز 2 مناسب: 42 تا 46
دو رنگ
قد کت: 70
قد آستین: بلند
یقه آرشال
تمام آستر
جیب نما
تک دکمه
نوع بسته شدن: دکمه
268000
مدل آرتا کد 77238 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل آرتا کد 77238

جنس پارچه: کرپ ساتن
سایز بندی: 1 و 2
سایز 1 مناسب: 36 تا 40
سایز 2 مناسب: 42 تا 46
دو رنگ
قد کت: 70
قد آستین: بلند
یقه آرشال
تمام آستر
جیب نما
تک دکمه
نوع بسته شدن: دکمه
268000
مدل آرتا کد 77205 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل آرتا کد 77205

جنس پارچه: کرپ ساتن
سایز بندی: 1 و 2
سایز 1 مناسب: 36 تا 40
سایز 2 مناسب: 42 تا 46
دو رنگ
قد کت: 70
قد آستین: بلند
یقه آرشال
تمام آستر
جیب نما
تک دکمه
نوع بسته شدن: دکمه
268000
مدل آرتا کد 77232 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل آرتا کد 77232

جنس پارچه: کرپ ساتن
سایز بندی: 1 و 2
سایز 1 مناسب: 36 تا 40
سایز 2 مناسب: 42 تا 46
دو رنگ
قد کت: 70
قد آستین: بلند
یقه آرشال
تمام آستر
جیب نما
تک دکمه
نوع بسته شدن: دکمه
268000
مدل آرتا کد 77207 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل آرتا کد 77207

جنس پارچه: کرپ ساتن
سایز بندی: 1 و 2
سایز 1 مناسب: 36 تا 40
سایز 2 مناسب: 42 تا 46
دو رنگ
قد کت: 70
قد آستین: بلند
یقه آرشال
تمام آستر
جیب نما
تک دکمه
نوع بسته شدن: دکمه
268000
مدل لیندا کد 77508 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل لیندا کد 77508

جنس پارچه: میکرومیله ای
سایز بندی: 40 تا 46
جلوی کار 4 دکمه
کمر بند دار
برش عصایی
جلوی کار لایی پرشین
قد مانتو: 78
2 عدد جیب
قد آستین: بلند
نوع بسته شدن: قزن مدل یقه: انگلیسی
258000
مدل لیندا کد 77515 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل لیندا کد 77515

جنس پارچه: میکرومیله ای
سایز بندی: 40 تا 46
جلوی کار 4 دکمه
کمر بند دار
برش عصایی
جلوی کار لایی پرشین
قد مانتو: 78
2 عدد جیب
قد آستین: بلند
نوع بسته شدن: قزن مدل یقه: انگلیسی
258000
مدل لیندا کد 77533 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل لیندا کد 77533

جنس پارچه: میکرومیله ای
سایز بندی: 40 تا 46
جلوی کار 4 دکمه
کمر بند دار
برش عصایی
جلوی کار لایی پرشین
قد مانتو: 78
2 عدد جیب
قد آستین: بلند
نوع بسته شدن: قزن مدل یقه: انگلیسی
258000
مدل لیندا کد 77516 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل لیندا کد 77516

جنس پارچه: میکرومیله ای
سایز بندی: 40 تا 46
جلوی کار 4 دکمه
کمر بند دار
برش عصایی
جلوی کار لایی پرشین
قد مانتو: 78
2 عدد جیب
قد آستین: بلند
نوع بسته شدن: قزن مدل یقه: انگلیسی
258000
مدل لیندا کد 77501 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل لیندا کد 77501

جنس پارچه: میکرومیله ای
سایز بندی: 40 تا 46
جلوی کار 4 دکمه
کمر بند دار
برش عصایی
جلوی کار لایی پرشین
قد مانتو: 78
2 عدد جیب
قد آستین: بلند
نوع بسته شدن: قزن مدل یقه: انگلیسی
258000
مدل لیندا کد 77571 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل لیندا کد 77571

جنس پارچه: میکرومیله ای
سایز بندی: 40 تا 46
جلوی کار 4 دکمه
کمر بند دار
برش عصایی
جلوی کار لایی پرشین
قد مانتو: 78
2 عدد جیب
قد آستین: بلند
نوع بسته شدن: قزن مدل یقه: انگلیسی
258000
مدل نوبهار کد 76958 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل نوبهار کد 76958

جنس پارچه: کرپ شانتون
سایز بندی: 40 تا 50
قد مانتو: 105
قد آستین: بلند
جلوی کارگیپور دوزی
سر آستین گیپور
کمر ساسون دار
نوع بسته شدن: قزن
238000
مدل نوبهار کد 76940 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل نوبهار کد 76940

جنس پارچه: کرپ شانتون
سایز بندی: 40 تا 50
قد مانتو: 105
قد آستین: بلند
جلوی کارگیپور دوزی
سر آستین گیپور
کمر ساسون دار
نوع بسته شدن: قزن
238000
مدل نوبهار کد 76908 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل نوبهار کد 76908

جنس پارچه: کرپ شانتون
سایز بندی: 40 تا 50
قد مانتو: 105
قد آستین: بلند
جلوی کارگیپور دوزی
سر آستین گیپور
کمر ساسون دار
نوع بسته شدن: قزن
238000
مدل رونا کد 77474 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل رونا کد 77474

جنس پارچه: کرپ کش(ست مانتو وشلوار)
سایز بندی: 38 تا 44
قد مانتو: 73 سانتی متر
قد شلوار: 97 سانتی متر
جلوی کار دکمه نما
کمر ساسون دار
بسته شدن شلوار: زیپ و دکمه
تعداد جیب 2 عدد
قد آستین: بلند
نوع بسته شدن کت: قزن
289000
مدل رونا کد 77403 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل رونا کد 77403

جنس پارچه: کرپ کش (ست مانتو وشلوار)
سایز بندی: 38 تا 44
قد مانتو: 73 سانتی متر
قد شلوار: 97 سانتی متر
جلوی کار دکمه نما
کمر ساسون دار
بسته شدن شلوار: زیپ و دکمه
تعداد جیب 2 عدد
قد آستین: بلند
نوع بسته شدن کت: قزن
289000
مدل رونا کد 77453 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل رونا کد 77453

جنس پارچه: کرپ کش(ست مانتو وشلوار)
سایز بندی: 38 تا 44
قد مانتو: 73 سانتی متر
قد شلوار: 97 سانتی متر
جلوی کار دکمه نما
کمر ساسون دار
بسته شدن شلوار: زیپ و دکمه
تعداد جیب 2 عدد
قد آستین: بلند
نوع بسته شدن کت: قزن
289000
مدل نوگل کد 76801 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل نوگل کد 76801

جنس پارچه: کرپ
سایز بندی: 40 تا 50
قد مانتو: 58
قد آستین: بلند
روی سینه گل
جلوی کار مغزی دوزی
کمر ساسون دار
آستین مچ دار پفی
سرشانه : مدل شنلی
218000
مدل نوگل کد 76804 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل نوگل کد 76804

جنس پارچه: کرپ
سایز بندی: 40 تا 50
قد مانتو: 58
قد آستین: بلند
روی سینه گل
جلوی کار مغزی دوزی
کمر ساسون دار
آستین مچ دار پفی
سرشانه : مدل شنلی
218000
مدل نوگل کد 76813 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل نوگل کد 76813

جنس پارچه: کرپ
سایز بندی: 40 تا 50
قد مانتو: 58
قد آستین: بلند
روی سینه گل
جلوی کار مغزی دوزی
کمر ساسون دار
آستین مچ دار پفی
سرشانه : مدل شنلی
218000
مدل نوگل کد 76830 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل نوگل کد 76830

جنس پارچه: کرپ
سایز بندی: 40 تا 50
قد مانتو: 58
قد آستین: بلند
روی سینه گل
جلوی کار مغزی دوزی
کمر ساسون دار
آستین مچ دار پفی
سرشانه : مدل شنلی
218000
loading

در حال بازیابی ...