438000 78000

مانتو

نوع نمایش :
932 کالا
مدل دایموند کد 80502 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل دایموند کد 80502

جنس پارچه: TC
سایز بندی: 1و 2
سایز 1 مناسب: 36 تا 40
سایز 2 مناسب: 42 تا 44
قد مانتو: 76
کمربند دار
مدل یقه مردانه
4 جیب آستین مچی
نوع بسته شدن دکمه
268000
مدل دایموند کد 80574 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل دایموند کد 80574

جنس پارچه: TC
سایز بندی: 1و 2
سایز 1 مناسب: 36 تا 40
سایز 2 مناسب: 42 تا 44
قد مانتو: 76
کمربند دار
مدل یقه مردانه4 جیب
آستین مچی
نوع بسته شدن دکمه
268000
مدل شایسته کد 103207 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل شایسته کد 103207

جنس پارچه:تنسل ترکیبی
سایز بندی: 44 تا 54
قد: 115
نوار دوزی
آستین مدل دار
قد آستین بلند
نحوه بسته شدن: دکمه مخفی
318000
مدل شایسته کد 103204 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل شایسته کد 103204

جنس پارچه:تنسل ترکیبی
سایز بندی: 44 تا 54
قد: 115
نوار دوزی
آستین مدل دار
قد آستین بلند
نحوه بسته شدن: دکمه مخفی
318000
مدل شایسته کد 103201 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل شایسته کد 103201

جنس پارچه:تنسل ترکیبی
سایز بندی: 44 تا 54
قد: 115
نوار دوزی
آستین مدل دار
قد آستین بلند
نحوه بسته شدن: دکمه مخفی
318000
مدل شاهان کد 79727 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل شاهان کد 79727

جنس پارچه: کرپ مازراتی
سایز بندی: 36 تا 46
قد مانتو کتی: 76
قد آستین: سه ربع
جیب فیلتاپ نما
آستر دار
برش از کمر
سر آستین پاگون دار
نوع بسته شدن: قزن
348000
مدل پارما کد 88408 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل پارما کد 88408

جنس پارچه: کرپ ابرو بادی
سایز بندی: 1و 2
سایز 1 مناسب: 36 تا 40
سایز 2 مناسب: 42 تا 46
سایز 3 مناسب: 48 و 50
قد مانتو: 120
آستین مچی
جلو مانتو شنل دار
نحوه بسته شدن: قزن
298000
مدل حدیثه کد 102304 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل حدیثه کد 102304

جنس پارچه: تنسل
سایز بندی: 38 تا 52
جیب نما روی سینه
نحوه بسته شدن: دکمه
قد مانتو: 107
نوع بسته شدن: دکمه
2 عدد جیب
338000
مدل حدیثه کد 102353 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل حدیثه کد 102353

جنس پارچه: تنسل
سایز بندی: 38 تا 52
جیب نما روی سینه
نحوه بسته شدن: دکمه
قد مانتو: 107
نوع بسته شدن: دکمه
2 عدد جیب
338000
مدل حدیثه کد 102302 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل حدیثه کد 102302

جنس پارچه: تنسل
سایز بندی: 38 تا 52
جیب نما روی سینه
نحوه بسته شدن: دکمه
قد مانتو: 107
نوع بسته شدن: دکمه
2 عدد جیب
338000
مدل حدیثه کد 102301 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل حدیثه کد 102301

جنس پارچه: تنسل
سایز بندی: 38 تا 52
جیب نما روی سینه
نحوه بسته شدن: دکمه
قد مانتو: 107
نوع بسته شدن: دکمه
2 عدد جیب
338000
مدل گلدیس کد 102547 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل گلدیس کد 102547

جنس پارچه: کرپ گلدار
سایز بندی: 1 و 2 و 3
قد مانتو کتی: 74
سایز 1 مناسب: 36 تا 40
سایز 2 مناسب: 42 تا 44
سایز 3 مناسب: 46 تا 48
نحوه بسته شدن: تک دکمه
2 عدد جیب
298000
مدل گلدیس کد 102518 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل گلدیس کد 102518

جنس پارچه: کرپ گلدار
سایز بندی: 1 و 2 و 3
قد مانتو کتی: 74
سایز 1 مناسب: 36 تا 40
سایز 2 مناسب: 42 تا 44
سایز 3 مناسب: 46 تا 48
نحوه بسته شدن: تک دکمه
2 عدد جیب
298000
مدل گلدیس کد 102503 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل گلدیس کد 102503

جنس پارچه: کرپ گلدار
سایز بندی: 1 و 2 و 3
قد مانتو کتی: 74
سایز 1 مناسب: 36 تا 40
سایز 2 مناسب: 42 تا 44
سایز 3 مناسب: 46 تا 48
نحوه بسته شدن: تک دکمه
2 عدد جیب
298000
مدل ماتینا کد 102001 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل ماتینا کد 102001

جنس پارچه: کتان کج راه
سایز بندی: 38 تا 48
قد مانتو: 97
کمر گت
کلاه دار (کلاه گت می شود)
2 عدد جیب
قد آستین بلند
آستین بند دار
نحوه بسته شدن دکمه پرسی و زیپ
298000
مدل ماتینا کد 102010 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل ماتینا کد 102010

جنس پارچه: کتان کج راه
سایز بندی: 38 تا 48
قد مانتو: 97
کمر گت
کلاه دار (کلاه گت می شود)
2 عدد جیب
قد آستین بلند
آستین بند دار
نحوه بسته شدن دکمه پرسی و زیپ
298000
مدل بشرا کد 101353 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل بشرا کد 101353

جنس پارچه: ژاکارد طرح دار
سایز بندی: 38 تا 52
قد مانتو: 95
نحوه بسته شدن: قزن
طرح دار
قد آستین بلند
248000
مدل بشرا کد 101355 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل بشرا کد 101355

جنس پارچه: ژاکارد طرح دار
سایز بندی: 38 تا 52
قد مانتو: 95
نحوه بسته شدن: قزن
طرح دار
قد آستین بلند
248000
مدل بشرا کد 101331 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل بشرا کد 101331

جنس پارچه: ژاکارد طرح دار
سایز بندی: 38 تا 52
قد مانتو: 95
نحوه بسته شدن: قزن
طرح دار
قد آستین بلند
248000
مدل آترا کد 100801 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل آترا کد 100801

جنس پارچه: کرپ کلیشه
سایز بندی: 38 تا 48
آستین سه ربع
قد مانتو: 124
نحوه بسته شدن: دکمه مخفی
نوار پولکی
قد آستین سه ربع
388000
مدل بهاره کد 101702 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل بهاره کد 101702

جنس پارچه: ابرو بادی
سایز بندی: 1 و 2
سایز 1 مناسب: 36 تا 40
سایز 2 مناسب: 42 تا 46
قد مانتو: 104
خرج کار دندان موشی
بغل چاک دار
سر آستین بند دار
تک جیب
نحوه بسته شدن: قزن
248000
مدل بهاره کد 101730 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل بهاره کد 101730

جنس پارچه: ابرو بادی
سایز بندی: 1 و 2
سایز 1 مناسب: 36 تا 40
سایز 2 مناسب: 42 تا 46
قد مانتو: 104
خرج کار دندان موشی
بغل چاک دار
سر آستین بند دار
تک جیب
نحوه بسته شدن: قزن
248000
مدل بهاره کد 101707 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل بهاره کد 101707

جنس پارچه: ابرو بادی
سایز بندی: 1 و 2
سایز 1 مناسب: 36 تا 40
سایز 2 مناسب: 42 تا 46
قد مانتو: 104
خرج کار دندان موشی
بغل چاک دار
سر آستین بند دار
تک جیب
نحوه بسته شدن: قزن
248000
مدل بهاره کد 101716 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل بهاره کد 101716

جنس پارچه: ابرو بادی
سایز بندی: 1 و 2
سایز 1 مناسب: 36 تا 40
سایز 2 مناسب: 42 تا 46
قد مانتو: 104
خرج کار دندان موشی
بغل چاک دار
سر آستین بند دار
تک جیب
نحوه بسته شدن: قزن
248000
loading

در حال بازیابی ...