299000 109000

مانتو

نوع نمایش :
351 کالا
مدل لیندا کد 77508 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل لیندا کد 77508

جنس پارچه: میکرومیله ای
سایز بندی: 40 تا 46
جلوی کار 4 دکمه
کمر بند دار
برش عصایی
جلوی کار لایی پرشین
قد مانتو: 78
2 عدد جیب
قد آستین: بلند
نوع بسته شدن: قزن مدل یقه: انگلیسی
258000
مدل لیندا کد 77515 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل لیندا کد 77515

جنس پارچه: میکرومیله ای
سایز بندی: 40 تا 46
جلوی کار 4 دکمه
کمر بند دار
برش عصایی
جلوی کار لایی پرشین
قد مانتو: 78
2 عدد جیب
قد آستین: بلند
نوع بسته شدن: قزن مدل یقه: انگلیسی
258000
مدل لیندا کد 77533 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل لیندا کد 77533

جنس پارچه: میکرومیله ای
سایز بندی: 40 تا 46
جلوی کار 4 دکمه
کمر بند دار
برش عصایی
جلوی کار لایی پرشین
قد مانتو: 78
2 عدد جیب
قد آستین: بلند
نوع بسته شدن: قزن مدل یقه: انگلیسی
258000
مدل لیندا کد 77516 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل لیندا کد 77516

جنس پارچه: میکرومیله ای
سایز بندی: 40 تا 46
جلوی کار 4 دکمه
کمر بند دار
برش عصایی
جلوی کار لایی پرشین
قد مانتو: 78
2 عدد جیب
قد آستین: بلند
نوع بسته شدن: قزن مدل یقه: انگلیسی
258000
مدل لیندا کد 77501 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل لیندا کد 77501

جنس پارچه: میکرومیله ای
سایز بندی: 40 تا 46
جلوی کار 4 دکمه
کمر بند دار
برش عصایی
جلوی کار لایی پرشین
قد مانتو: 78
2 عدد جیب
قد آستین: بلند
نوع بسته شدن: قزن مدل یقه: انگلیسی
258000
مدل لیندا کد 77571 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل لیندا کد 77571

جنس پارچه: میکرومیله ای
سایز بندی: 40 تا 46
جلوی کار 4 دکمه
کمر بند دار
برش عصایی
جلوی کار لایی پرشین
قد مانتو: 78
2 عدد جیب
قد آستین: بلند
نوع بسته شدن: قزن مدل یقه: انگلیسی
258000
مدل نوگل کد 76801 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل نوگل کد 76801

جنس پارچه: کرپ
سایز بندی: 40 تا 50
قد مانتو: 58
قد آستین: بلند
روی سینه گل
جلوی کار مغزی دوزی
کمر ساسون دار
آستین مچ دار پفی
سرشانه : مدل شنلی
218000
مدل نوگل کد 76804 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل نوگل کد 76804

جنس پارچه: کرپ
سایز بندی: 40 تا 50
قد مانتو: 58
قد آستین: بلند
روی سینه گل
جلوی کار مغزی دوزی
کمر ساسون دار
آستین مچ دار پفی
سرشانه : مدل شنلی
218000
مدل نوگل کد 76813 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل نوگل کد 76813

جنس پارچه: کرپ
سایز بندی: 40 تا 50
قد مانتو: 58
قد آستین: بلند
روی سینه گل
جلوی کار مغزی دوزی
کمر ساسون دار
آستین مچ دار پفی
سرشانه : مدل شنلی
218000
مدل نوگل کد 76830 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل نوگل کد 76830

جنس پارچه: کرپ
سایز بندی: 40 تا 50
قد مانتو: 58
قد آستین: بلند
روی سینه گل
جلوی کار مغزی دوزی
کمر ساسون دار
آستین مچ دار پفی
سرشانه : مدل شنلی
218000
مدل آناهید کد 76722 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل آناهید کد 76722

جنس پارچه: کرپ
سایز بندی: 40 تا 50
قد مانتو: 104
قد آستین: بلند
تیکه دوزی سنتی
سر آستین شیپوری
کمرساسون دار
تیکه پایین آستین حریر
نوع بسته شدن: دکمه مخفی
218000
مدل آناهید کد 76736 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل آناهید کد 76736

جنس پارچه: کرپ
سایز بندی: 40 تا 50
قد مانتو: 104
قد آستین: بلند
تیکه دوزی سنتی
سر آستین شیپوری
کمرساسون دار
تیکه پایین آستین حریر
نوع بسته شدن: دکمه مخفی
218000
مدل آناهید کد 76707 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل آناهید کد 76707

جنس پارچه: کرپ
سایز بندی: 40 تا 50
قد مانتو: 104
قد آستین: بلند
تیکه دوزی سنتی
سر آستین شیپوری
کمرساسون دار
تیکه پایین آستین حریر
نوع بسته شدن: دکمه مخفی
218000
مدل آناهید کد 76706 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل آناهید کد 76706

جنس پارچه: کرپ
سایز بندی: 40 تا 50
قد مانتو: 104
قد آستین: بلند
تیکه دوزی سنتی
سر آستین شیپوری
کمرساسون دار
تیکه پایین آستین حریر
نوع بسته شدن: دکمه مخفی
218000
مدل آتیه کد 75757 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل آتیه کد 75757

جنس پارچه: کرپ توپیک
سایز بندی: 40 تا 50
قد مانتو: 95
قد آستین: سه ربع
یقه و استین طرح دار
سر شانه و آستین پفی پیله دار
نوع بسته شدن تک دکمه
کمر ساسون دار
218000
مدل آتیه کد 75740 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل آتیه کد 75740

جنس پارچه: کرپ توپیک
سایز بندی: 40 تا 50
قد مانتو: 95
قد آستین: سه ربع
یقه و استین طرح دار
سر شانه و آستین پفی پیله دار
نوع بسته شدن تک دکمه
کمر ساسون دار
218000
مدل آتیه کد 75758 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل آتیه کد 75758

جنس پارچه: کرپ توپیک
سایز بندی: 40 تا 50
قد مانتو: 95
قد آستین: سه ربع
یقه و استین طرح دار
سر شانه و آستین پفی پیله دار
نوع بسته شدن تک دکمه
کمر ساسون دار
218000
مدل آتیه کد 75703 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل آتیه کد 75703

جنس پارچه: کرپ توپیک
سایز بندی: 40 تا 50
قد مانتو: 95
قد آستین: سه ربع
یقه و استین طرح دار
سر شانه و آستین پفی پیله دار
نوع بسته شدن تک دکمه
کمر ساسون دار
218000
مدل آتیه کد 75716 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل آتیه کد 75716

جنس پارچه: کرپ توپیک
سایز بندی: 40 تا 50
قد مانتو: 95
قد آستین: سه ربع
یقه و استین طرح دار
سر شانه و آستین پفی پیله دار
نوع بسته شدن تک دکمه
کمر ساسون دار
218000
مدل آتیه کد 75734 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل آتیه کد 75734

جنس پارچه: کرپ توپیک
سایز بندی: 40 تا 50
قد مانتو: 95
قد آستین: سه ربع
یقه و استین طرح دار
سر شانه و آستین پفی پیله دار
نوع بسته شدن تک دکمه
کمر ساسون دار
218000
مدل آتیه کد 75711 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل آتیه کد 75711

جنس پارچه: کرپ توپیک
سایز بندی: 40 تا 50
قد مانتو: 95
قد آستین: سه ربع
یقه و استین طرح دار
سر شانه و آستین پفی پیله دار
نوع بسته شدن تک دکمه
کمر ساسون دار
218000
مدل پرنسا کد 76305 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل پرنسا کد 76305

جنس پارچه: لی
فری سایز مناسب 36 تا 46
پشت جیب دار
قد مانتو: 77
قد آستین بلند
4 عدد جیب
نوع بسته شدن دکمه
235000
مدل آرامش کد 75807 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل آرامش کد 75807

جنس پارچه: کرپ بابوس
مدل یقه: مردانه
فری سایز مناسب: 36 تا 46
نوع بسته شدن شومیز: دکمه
نوع بسته شدن دامن: کمر کش
قد آستین: سه ربع
قد شومیز: 70
قد دامن: 92
دامن 2 جیب دارد
268000
مدل آرامش کد 75818 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل آرامش کد 75818

جنس پارچه: کرپ بابوس
مدل یقه: مردانه
فری سایز مناسب: 36 تا 46
نوع بسته شدن شومیز: دکمه
نوع بسته شدن دامن: کمر کش
قد آستین: سه ربع
قد شومیز: 70
قد دامن: 92
دامن 2 جیب دارد
268000
loading

در حال بازیابی ...