299000 109000

مانتو

نوع نمایش :
304 کالا
مدل  فلورانس 68608 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل فلورانس 68608

جنس پارچه: تنسل
سایزبندی 40 تا 50
دارای دو جیب
مدل یقه: گرد
قد آستین: بلند
مانتو ویسکوز تنسل
مناسب دانشگاه و اداره و روزمره
آستین گرد
دکمه مخفی
کمردار
بدون کلاه
185000
مدل ناز بانو کد 63782 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل ناز بانو کد 63782

جنس پارچه کرپ مازراتی
سایزبندی 38 تا 48
قد آستین بلند
آستین مچی
دکمه مخفی
یقه گرد
228000
مدل ناز بانو کد 63716 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل ناز بانو کد 63716

جنس پارچه کرپ مازراتی
سایزبندی 38 تا 48
قد آستین بلند
آستین مچی
دکمه مخفی
یقه گرد
228000
مدل مبینا کد 72616 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل مبینا کد 72616

جنس پارچه: نخ
قدمانتو: زیر زانو
سایز بندی: 40 تا 50
بغل کار کوتاه تر
آستین با بند گت می شود
کمرگت
مدل یقه؛ هفت
نوع بسته شدن: قزن
تعداد جیب: 2عدد
198000
مدل مبینا کد 72610 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل مبینا کد 72610

جنس پارچه: نخ
قدمانتو: زیر زانو
سایز بندی: 40 تا 50
بغل کار کوتاه تر
آستین با بند گت می شود
کمرگت
مدل یقه؛ هفت
نوع بسته شدن: قزن
تعداد جیب: 2عدد
198000
مدل مبینا کد 72605 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل مبینا کد 72605

جنس پارچه: نخ
قدمانتو: زیر زانو
سایز بندی: 40 تا 50
بغل کار کوتاه تر
آستین با بند گت می شود
کمرگت
مدل یقه؛ هفت
نوع بسته شدن: قزن
تعداد جیب: 2عدد
198000
مدل مبینا کد 72604 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل مبینا کد 72604

جنس پارچه: نخ
قدمانتو: زیر زانو
سایز بندی: 40 تا 50
بغل کار کوتاه تر
آستین با بند گت می شود
کمرگت
مدل یقه؛ هفت
نوع بسته شدن: قزن
تعداد جیب: 2عدد
198000
مدل مبینا کد 72603 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل مبینا کد 72603

جنس پارچه: نخ
قدمانتو: زیر زانو
سایز بندی: 40 تا 50
بغل کار کوتاه تر
آستین با بند گت می شود
کمرگت
مدل یقه؛ هفت
نوع بسته شدن: قزن
تعداد جیب: 2عدد
198000
مدل مبینا کد 72601 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل مبینا کد 72601

جنس پارچه: نخ
قدمانتو: زیر زانو
سایز بندی: 40 تا 50
بغل کار کوتاه تر
آستین با بند گت می شود
کمرگت
مدل یقه؛ هفت
نوع بسته شدن: قزن
تعداد جیب: 2عدد
198000
مدل سیما کد 70701 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل سیما کد 70701

جنس پارچه: تنسل
سایز بندی: 42 تا 56
قد آستین: بلند
قد مانتو: 102
مدل یقه: استاده
تعداد جیب: 2 عدد
کمربند دار
پشت چاکدار
آستین پاکتی
مغزی دوزی
نوع بسته شدن : دکمه
198000
مدل سیما کد 70705 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل سیما کد 70705

جنس پارچه: تنسل
سایز بندی: 42 تا 56
قد آستین: بلند
قد مانتو: 102
مدل یقه: استاده
تعداد جیب: 2 عدد
کمربند دار
پشت چاکدار
آستین پاکتی
مغزی دوزی
نوع بسته شدن : دکمه
198000
مدل سیما کد 70704 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل سیما کد 70704

جنس پارچه: تنسل
سایز بندی: 42 تا 56
قد آستین: بلند
قد مانتو: 102
مدل یقه: استاده
تعداد جیب: 2 عدد
کمربند دار
پشت چاکدار
آستین پاکتی
مغزی دوزی
نوع بسته شدن : دکمه
198000
مدل سیما کد 70710 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل سیما کد 70710

جنس پارچه: تنسل
سایز بندی: 42 تا 56
قد آستین: بلند
قد مانتو: 102
مدل یقه: استاده
تعداد جیب: 2 عدد
کمربند دار
پشت چاکدار
آستین پاکتی
مغزی دوزی
نوع بسته شدن : دکمه
198000
مدل پرنس کد 71374 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل پرنس کد 71374

جنس پارچه: کرپ جودون
سایزبندی: 1 و 2
سایز 1 مناسب 40 و 42
سایز 2 مناسب 42 تا 46
تک‌ دکمه
بدون کلاه
بدون کمربند
قد: 83 سانتی متر
قدآستین: بلند
پشت و جلو ساسون‌ دار
188000
مدل پرنس کد 71310 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل پرنس کد 71310

جنس پارچه: کرپ جودون
سایزبندی: 1 و 2
سایز 1 مناسب 40 و 42
سایز 2 مناسب 42 تا 46
تک‌ دکمه
بدون کلاه
بدون کمربند
قد: 83 سانتی متر
قدآستین: بلند
پشت و جلو ساسون‌ دار
188000
مدل پرنس کد 71301 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل پرنس کد 71301

جنس پارچه: کرپ جودون
سایزبندی: 1 و 2
سایز 1 مناسب 40 و 42
سایز 2 مناسب 42 تا 46
تک‌ دکمه
بدون کلاه
بدون کمربند
قد: 83 سانتی متر
قدآستین: بلند
پشت و جلو ساسون‌ دار
188000
مدل بهارک کد 49501 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل بهارک کد 49501

جنس پارچه: کرپ حریر
سایزبندی: 40 تا 50
قزن‌دار
پشت مانتو کمردار
قدآستین: بلند
قدمانتو: 124 سانتی متر
280000
مدل بهارا کد 49401 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل بهارا کد 49401

جنس پارچه: کرپ حریر
سایزبندی: 40 تا 50
قزن‌دار
پشت مانتو کمردار
قدآستین: بلند
قدمانتو: 124 سانتی متر
280000
مدل آراگل کد 70405 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل آراگل کد 70405

جنس پارچه: کرپ حریر
سایزبندی: 42 تا 52
سرآستین و پیش‌کار ساتن
قزن دار
قدآستین: بلند
قدمانتو: 124 سانتی‌متر
238000
مدل آراگل کد 70401 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل آراگل کد 70401

جنس پارچه: کرپ حریر
سایزبندی: 42 تا 52
سرآستین و پیش‌کار ساتن
قزن دار
قدآستین: بلند
قدمانتو: 124 سانتی‌متر
238000
مدل پیچک کد 69847 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل پیچک کد 69847

جنس پارچه: کرپ ابروبادی
سایز بندی: فری سایز مناسب 38 تا 46
قد سرهمی 142
پشت کمر زیپ دار
کمردار و کمر کش
دمپا پاکتی
نحوه بسته شدن زیپ
229000
مدل پیچک کد 69822 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل پیچک کد 69822

جنس پارچه: کرپ ابروبادی
سایز بندی: فری سایز مناسب 38 تا 46
قد سرهمی 142
پشت کمر زیپ دار
کمردار و کمر کش
دمپا پاکتی
نحوه بسته شدن زیپ
229000
مدل پیچک کد 69801 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل پیچک کد 69801

جنس پارچه: کرپ ابروبادی
سایز بندی: فری سایز مناسب 38 تا 46
قد سرهمی 142
پشت کمر زیپ دار
کمردار و کمر کش
دمپا پاکتی
نحوه بسته شدن زیپ
229000
مدل سحرناز کد 68243 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل سحرناز کد 68243

جنس: کرپ گاما
سایزبندی1 و 2 و 3
سایز 1 مناسب 36 تا 38
سایز 2 مناسب 40 تا 42
سایز 3 مناسب 44 تا 46
مدل: یقه
قد آستین: بلند
ترکیبی دو رنگ
گیپور دار
نحوه بسته شدن : قزن
189000
loading

در حال بازیابی ...