نوع نمایش :
730 کالا
مدل نجوا کد 77305 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل نجوا کد 77305

جنس پارچه: کرپ پالو
سایز بندی: 40 تا 50
قد مانتو: 105
قد آستین: بلند
مدل یقه: گرد
سر آستین پاکتی
سر شانه پیلی دار
آستین پفی
کمر ساسون دار
نوع بسته شدن: قزن
198000
مدل نجوا کد 77301 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل نجوا کد 77301

جنس پارچه: کرپ پالو
سایز بندی: 40 تا 50
قد مانتو: 105
قد آستین: بلند
مدل یقه: گرد
سر آستین پاکتی
سر شانه پیلی دار
آستین پفی
کمر ساسون دار
نوع بسته شدن: قزن
198000
مدل نجوا کد 77321 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل نجوا کد 77321

جنس پارچه: کرپ پالو
سایز بندی: 40 تا 50
قد مانتو: 105
قد آستین: بلند
مدل یقه: گرد
سر آستین پاکتی
سر شانه پیلی دار
آستین پفی
کمر ساسون دار
نوع بسته شدن: قزن
198000
مدل شالین کد 76641 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل شالین کد 76641

جنس پارچه: رویه حریر، زیره بنگالین نازک
سایز بندی: 1و 2و 3
سایز 1 مناسب: 40-42
سایز 2 مناسب:44-46
سایز 3 مناسب: 48-50
مدل یقه: گرد
قد شومیز: 82
قد آستین: بلند
188000
مدل شالین کد 76629 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل شالین کد 76629

جنس پارچه: رویه حریر، زیره بنگالین نازک
سایز بندی: 1و 2و 3
سایز 1 مناسب: 40-42
سایز 2 مناسب:44-46
سایز 3 مناسب: 48-50
مدل یقه: گرد
قد شومیز: 82
قد آستین: بلند
188000
مدل شالین کد 76619 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل شالین کد 76619

جنس پارچه: رویه حریر، زیره بنگالین نازک
سایز بندی: 1و 2و 3
سایز 1 مناسب: 40-42
سایز 2 مناسب:44-46
سایز 3 مناسب: 48-50
مدل یقه: گرد
قد شومیز: 82
قد آستین: بلند
188000
مدل شالین کد 76621 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل شالین کد 76621

جنس پارچه: رویه حریر، زیره بنگالین نازک
سایز بندی: 1و 2و 3
سایز 1 مناسب: 40-42
سایز 2 مناسب:44-46
سایز 3 مناسب: 48-50
مدل یقه: گرد
قد شومیز: 82
قد آستین: بلند
188000
مدل آرتا کد 77201 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل آرتا کد 77201

جنس پارچه: کرپ ساتن
سایز بندی: 1 و 2
سایز 1 مناسب: 36 تا 40
سایز 2 مناسب: 42 تا 46
دو رنگ
قد کت: 70
قد آستین: بلند
یقه آرشال
تمام آستر
جیب نما
تک دکمه
نوع بسته شدن: دکمه
268000
مدل آرتا کد 77238 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل آرتا کد 77238

جنس پارچه: کرپ ساتن
سایز بندی: 1 و 2
سایز 1 مناسب: 36 تا 40
سایز 2 مناسب: 42 تا 46
دو رنگ
قد کت: 70
قد آستین: بلند
یقه آرشال
تمام آستر
جیب نما
تک دکمه
نوع بسته شدن: دکمه
268000
مدل آرتا کد 77205 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل آرتا کد 77205

جنس پارچه: کرپ ساتن
سایز بندی: 1 و 2
سایز 1 مناسب: 36 تا 40
سایز 2 مناسب: 42 تا 46
دو رنگ
قد کت: 70
قد آستین: بلند
یقه آرشال
تمام آستر
جیب نما
تک دکمه
نوع بسته شدن: دکمه
268000
مدل آرتا کد 77232 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل آرتا کد 77232

جنس پارچه: کرپ ساتن
سایز بندی: 1 و 2
سایز 1 مناسب: 36 تا 40
سایز 2 مناسب: 42 تا 46
دو رنگ
قد کت: 70
قد آستین: بلند
یقه آرشال
تمام آستر
جیب نما
تک دکمه
نوع بسته شدن: دکمه
268000
مدل آرتا کد 77207 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل آرتا کد 77207

جنس پارچه: کرپ ساتن
سایز بندی: 1 و 2
سایز 1 مناسب: 36 تا 40
سایز 2 مناسب: 42 تا 46
دو رنگ
قد کت: 70
قد آستین: بلند
یقه آرشال
تمام آستر
جیب نما
تک دکمه
نوع بسته شدن: دکمه
268000
مدل لیندا کد 77508 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل لیندا کد 77508

جنس پارچه: میکرومیله ای
سایز بندی: 40 تا 46
جلوی کار 4 دکمه
کمر بند دار
برش عصایی
جلوی کار لایی پرشین
قد مانتو: 78
2 عدد جیب
قد آستین: بلند
نوع بسته شدن: قزن مدل یقه: انگلیسی
258000
مدل لیندا کد 77515 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل لیندا کد 77515

جنس پارچه: میکرومیله ای
سایز بندی: 40 تا 46
جلوی کار 4 دکمه
کمر بند دار
برش عصایی
جلوی کار لایی پرشین
قد مانتو: 78
2 عدد جیب
قد آستین: بلند
نوع بسته شدن: قزن مدل یقه: انگلیسی
258000
مدل لیندا کد 77533 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل لیندا کد 77533

جنس پارچه: میکرومیله ای
سایز بندی: 40 تا 46
جلوی کار 4 دکمه
کمر بند دار
برش عصایی
جلوی کار لایی پرشین
قد مانتو: 78
2 عدد جیب
قد آستین: بلند
نوع بسته شدن: قزن مدل یقه: انگلیسی
258000
مدل لیندا کد 77516 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل لیندا کد 77516

جنس پارچه: میکرومیله ای
سایز بندی: 40 تا 46
جلوی کار 4 دکمه
کمر بند دار
برش عصایی
جلوی کار لایی پرشین
قد مانتو: 78
2 عدد جیب
قد آستین: بلند
نوع بسته شدن: قزن مدل یقه: انگلیسی
258000
مدل لیندا کد 77501 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل لیندا کد 77501

جنس پارچه: میکرومیله ای
سایز بندی: 40 تا 46
جلوی کار 4 دکمه
کمر بند دار
برش عصایی
جلوی کار لایی پرشین
قد مانتو: 78
2 عدد جیب
قد آستین: بلند
نوع بسته شدن: قزن مدل یقه: انگلیسی
258000
مدل لیندا کد 77571 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل لیندا کد 77571

جنس پارچه: میکرومیله ای
سایز بندی: 40 تا 46
جلوی کار 4 دکمه
کمر بند دار
برش عصایی
جلوی کار لایی پرشین
قد مانتو: 78
2 عدد جیب
قد آستین: بلند
نوع بسته شدن: قزن مدل یقه: انگلیسی
258000
مدل لیونا کد 77001 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل لیونا کد 77001

جنس پارچه: کتان صابونی
فری سایز مناسب سایز های 36 تا 46
قد شومیز: 52
قد آستین: بلند
مدل یقه: گرد
آستین کیمونو
از پهلو گت می شود
سر آستین چرم دوزی
178000
مدل لیونا کد 77014 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل لیونا کد 77014

جنس پارچه: کتان صابونی
فری سایز مناسب سایز های 36 تا 46
قد شومیز: 52
قد آستین: بلند
مدل یقه: گرد
آستین کیمونو
از پهلو گت می شود
سر آستین چرم دوزی
178000
مدل لیونا کد 77003 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل لیونا کد 77003

جنس پارچه: کتان صابونی
فری سایز مناسب سایز های 36 تا 46
قد شومیز: 52
قد آستین: بلند
مدل یقه: گرد
آستین کیمونو
از پهلو گت می شود
سر آستین چرم دوزی
178000
مدل لیونا کد 77011 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل لیونا کد 77011

جنس پارچه: کتان صابونی
فری سایز مناسب سایز های 36 تا 46
قد شومیز: 52
قد آستین: بلند
مدل یقه: گرد
آستین کیمونو
از پهلو گت می شود
سر آستین چرم دوزی
178000
مدل لیونا کد 77007 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل لیونا کد 77007

جنس پارچه: کتان صابونی
فری سایز مناسب سایز های 36 تا 46
قد شومیز: 52
قد آستین: بلند
مدل یقه: گرد
آستین کیمونو
از پهلو گت می شود
سر آستین چرم دوزی
178000
مدل لیونا کد 77036 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل لیونا کد 77036

جنس پارچه: کتان صابونی
فری سایز مناسب سایز های 36 تا 46
قد شومیز: 52
قد آستین: بلند
مدل یقه: گرد
آستین کیمونو
از پهلو گت می شود
سر آستین چرم دوزی
178000
loading

در حال بازیابی ...