280000 98000

نوع نمایش :
87 کالا
مدل طهورا کد 73574 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل طهورا کد 73574

جنس پارچه: کرپ جودون
سایز بندی: 40 تا 50
قد مانتو: 94 سانتی متر
قد آستین: بلند
آستین و پایین کار گل سرخ
پایین آستین حریر
آستین کلوش
دکمه مخفی
کمر ساسون دار
218000
مدل طهورا کد 73529 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل طهورا کد 73529

جنس پارچه: کرپ جودون
سایز بندی: 40 تا 50
قد مانتو: 94 سانتی متر
قد آستین: بلند
آستین و پایین کار گل سرخ
پایین آستین حریر
آستین کلوش
دکمه مخفی
کمر ساسون دار
218000
مدل طهورا کد 73536 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل طهورا کد 73536

جنس پارچه: کرپ جودون
سایز بندی: 40 تا 50
قد مانتو: 94 سانتی متر
قد آستین: بلند
آستین و پایین کار گل سرخ
پایین آستین حریر
آستین کلوش
دکمه مخفی
کمر ساسون دار
218000
مدل ناز بانو کد 63716 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل ناز بانو کد 63716

جنس پارچه کرپ مازراتی
سایزبندی 38 تا 48
قد آستین بلند
آستین مچی
دکمه مخفی
یقه گرد
228000
مدل مبینا کد 72616 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل مبینا کد 72616

جنس پارچه: نخ
قدمانتو: زیر زانو
سایز بندی: 40 تا 50
بغل کار کوتاه تر
آستین با بند گت می شود
کمرگت
مدل یقه؛ هفت
نوع بسته شدن: قزن
تعداد جیب: 2عدد
218000
مدل مبینا کد 72610 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل مبینا کد 72610

جنس پارچه: نخ
قدمانتو: زیر زانو
سایز بندی: 40 تا 50
بغل کار کوتاه تر
آستین با بند گت می شود
کمرگت
مدل یقه؛ هفت
نوع بسته شدن: قزن
تعداد جیب: 2عدد
218000
مدل مبینا کد 72605 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل مبینا کد 72605

جنس پارچه: نخ
قدمانتو: زیر زانو
سایز بندی: 40 تا 50
بغل کار کوتاه تر
آستین با بند گت می شود
کمرگت
مدل یقه؛ هفت
نوع بسته شدن: قزن
تعداد جیب: 2عدد
218000
مدل مبینا کد 72604 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل مبینا کد 72604

جنس پارچه: نخ
قدمانتو: زیر زانو
سایز بندی: 40 تا 50
بغل کار کوتاه تر
آستین با بند گت می شود
کمرگت
مدل یقه؛ هفت
نوع بسته شدن: قزن
تعداد جیب: 2عدد
218000
مدل مبینا کد 72603 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل مبینا کد 72603

جنس پارچه: نخ
قدمانتو: زیر زانو
سایز بندی: 40 تا 50
بغل کار کوتاه تر
آستین با بند گت می شود
کمرگت
مدل یقه؛ هفت
نوع بسته شدن: قزن
تعداد جیب: 2عدد
218000
مدل مبینا کد 72601 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل مبینا کد 72601

جنس پارچه: نخ
قدمانتو: زیر زانو
سایز بندی: 40 تا 50
بغل کار کوتاه تر
آستین با بند گت می شود
کمرگت
مدل یقه؛ هفت
نوع بسته شدن: قزن
تعداد جیب: 2عدد
218000
مدل سیما کد 70701 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل سیما کد 70701

جنس پارچه: تنسل
سایز بندی: 42 تا 56
قد آستین: بلند
قد مانتو: 102
مدل یقه: استاده
تعداد جیب: 2 عدد
کمربند دار
پشت چاکدار
آستین پاکتی
مغزی دوزی
نوع بسته شدن : دکمه
238000
مدل سیما کد 70704 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل سیما کد 70704

جنس پارچه: تنسل
سایز بندی: 42 تا 56
قد آستین: بلند
قد مانتو: 102
مدل یقه: استاده
تعداد جیب: 2 عدد
کمربند دار
پشت چاکدار
آستین پاکتی
مغزی دوزی
نوع بسته شدن : دکمه
238000
مدل بهارک کد 49501 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل بهارک کد 49501

جنس پارچه: کرپ حریر
سایزبندی: 40 تا 50
قزن‌دار
پشت مانتو کمردار
قدآستین: بلند
قدمانتو: 124 سانتی متر
280000
مدل بهارا کد 49401 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل بهارا کد 49401

جنس پارچه: کرپ حریر
سایزبندی: 40 تا 50
قزن‌دار
پشت مانتو کمردار
قدآستین: بلند
قدمانتو: 124 سانتی متر
280000
مدل مهر آسا کد 68910 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل مهر آسا کد 68910

جنس پارچه: تنسل ویسکوز
سایزبندی 40 تا 50
مدل یقه ایستاده
مناسب دانشگاه، اداره، روزمره
روی سینه جیب نما
دارای 2 جیب
سرشونه پاگون دار
دکمه دار مخفی
کمر دار
آستین پاکتی
189000
مدل مهر آسا کد 68958 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل مهر آسا کد 68958

جنس پارچه: تنسل ویسکوز
سایزبندی 40 تا 50
مدل یقه ایستاده
مناسب دانشگاه، اداره، روزمره
روی سینه جیب نما
دارای 2 جیب
سرشونه پاگون دار
دکمه دار مخفی
کمر دار
آستین پاکتی
189000
مدل پروا کد 69307 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل پروا کد 69307

جنس پارچه: کرپ مازراتی
سایزبندی 38 تا 48
قد آستین: بلند
مدل یقه: گرد
قد مانتو:بالای زانو
کمربند دار
168000
مدل پروا کد 69322 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل پروا کد 69322

جنس پارچه: کرپ مازراتی
سایزبندی 38 تا 48
قد آستین: بلند
مدل یقه: گرد
قد مانتو:بالای زانو
کمربند دار
168000
مدل  فلورانس 68616 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل فلورانس 68616

جنس پارچه: تنسل
سایزبندی 40 تا 50
دارای دو جیب
مدل یقه: گرد
قد آستین: بلند
مانتو ویسکوز تنسل
مناسب دانشگاه و اداره و روزمره
آستین گرد
دکمه مخفی
کمردار
بدون کلاه
228000
مدل  فلورانس 68601 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل فلورانس 68601

جنس پارچه: تنسل
سایزبندی 40 تا 50
دارای دو جیب
مدل یقه: گرد
قد آستین: بلند
مانتو ویسکوز تنسل
مناسب دانشگاه و اداره و روزمره
آستین گرد
دکمه مخفی
کمردار
بدون کلاه
228000
مدل راشین کد 68416 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل راشین کد 68416

جنس: کرپ ابر و بادی
سایز بندی: 38 تا 50
مدل یقه: گرد ایستاده
آستین: گت
قد آستین: بلند
نحوه بسته شدن: دکمه
کلاه: بدون کلاه
138000
مدل راشین کد 68408 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل راشین کد 68408

جنس: کرپ ابر و بادی
سایز بندی: 38 تا 50
مدل یقه: گرد ایستاده
آستین: گت
قد آستین: بلند
نحوه بسته شدن: دکمه
کلاه: بدون کلاه
138000
مدل راشین کد 68407 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل راشین کد 68407

جنس: کرپ ابر و بادی
سایز بندی: 38 تا 50
مدل یقه: گرد ایستاده
آستین: گت
قد آستین: بلند
نحوه بسته شدن: دکمه
کلاه: بدون کلاه
138000
مدل تبسم کد 52708 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل تبسم کد 52708

جنس پارچه: ویسکوز نخ
سایزبندی 40 تا 50
یقه گرد
جیب‌دار
آستین گت دار
کمربنددار
دکمه مخفی
مناسب اداری
228000
loading

در حال بازیابی ...