280000 139000

نوع نمایش :
87 کالا
مدل آیتک کد 74834 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل آیتک کد 74834

جنس پارچه: کرپ میله ای
سایز بندی: 42 تا 52
جلوی کار لایی
سر استین دو رنگ
کمر ساسون دار
قد آستین بلند
قد مانتو: 100 سانتی متر
2 عدد جیب
238000
مدل آیتک کد 74833 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل آیتک کد 74833

جنس پارچه: کرپ میله ای
سایز بندی: 42 تا 52
جلوی کار لایی
سر استین دو رنگ
کمر ساسون دار
قد آستین بلند
قد مانتو: 100 سانتی متر
2 عدد جیب
238000
مدل طهورا کد 73574 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل طهورا کد 73574

جنس پارچه: کرپ جودون
سایز بندی: 40 تا 50
قد مانتو: 94 سانتی متر
قد آستین: بلند
آستین و پایین کار گل سرخ
پایین آستین حریر
آستین کلوش
دکمه مخفی
کمر ساسون دار
258000
مدل طهورا کد 73529 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل طهورا کد 73529

جنس پارچه: کرپ جودون
سایز بندی: 40 تا 50
قد مانتو: 94 سانتی متر
قد آستین: بلند
آستین و پایین کار گل سرخ
پایین آستین حریر
آستین کلوش
دکمه مخفی
کمر ساسون دار
258000
مدل طهورا کد 73536 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل طهورا کد 73536

جنس پارچه: کرپ جودون
سایز بندی: 40 تا 50
قد مانتو: 94 سانتی متر
قد آستین: بلند
آستین و پایین کار گل سرخ
پایین آستین حریر
آستین کلوش
دکمه مخفی
کمر ساسون دار
258000
مدل طهورا کد 73510 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل طهورا کد 73510

جنس پارچه: کرپ جودون
سایز بندی: 40 تا 50
قد مانتو: 94 سانتی متر
قد آستین: بلند
آستین و پایین کار گل سرخ
پایین آستین حریر
آستین کلوش
دکمه مخفی
کمر ساسون دار
258000
مدل طهورا کد 73501 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل طهورا کد 73501

جنس پارچه: کرپ جودون
سایز بندی: 40 تا 50
قد مانتو: 94 سانتی متر
قد آستین: بلند
آستین و پایین کار گل سرخ
پایین آستین حریر
آستین کلوش
دکمه مخفی
کمر ساسون دار
258000
مدل  فلورانس 68608 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل فلورانس 68608

جنس پارچه: تنسل
سایزبندی 40 تا 50
دارای دو جیب
مدل یقه: گرد
قد آستین: بلند
مانتو ویسکوز تنسل
مناسب دانشگاه و اداره و روزمره
آستین گرد
دکمه مخفی
کمردار
بدون کلاه
185000
مدل ناز بانو کد 63782 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل ناز بانو کد 63782

جنس پارچه کرپ مازراتی
سایزبندی 38 تا 48
قد آستین بلند
آستین مچی
دکمه مخفی
یقه گرد
228000
مدل ناز بانو کد 63716 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل ناز بانو کد 63716

جنس پارچه کرپ مازراتی
سایزبندی 38 تا 48
قد آستین بلند
آستین مچی
دکمه مخفی
یقه گرد
228000
مدل مبینا کد 72616 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل مبینا کد 72616

جنس پارچه: نخ
قدمانتو: زیر زانو
سایز بندی: 40 تا 50
بغل کار کوتاه تر
آستین با بند گت می شود
کمرگت
مدل یقه؛ هفت
نوع بسته شدن: قزن
تعداد جیب: 2عدد
198000
مدل مبینا کد 72610 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل مبینا کد 72610

جنس پارچه: نخ
قدمانتو: زیر زانو
سایز بندی: 40 تا 50
بغل کار کوتاه تر
آستین با بند گت می شود
کمرگت
مدل یقه؛ هفت
نوع بسته شدن: قزن
تعداد جیب: 2عدد
198000
مدل مبینا کد 72605 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل مبینا کد 72605

جنس پارچه: نخ
قدمانتو: زیر زانو
سایز بندی: 40 تا 50
بغل کار کوتاه تر
آستین با بند گت می شود
کمرگت
مدل یقه؛ هفت
نوع بسته شدن: قزن
تعداد جیب: 2عدد
198000
مدل مبینا کد 72604 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل مبینا کد 72604

جنس پارچه: نخ
قدمانتو: زیر زانو
سایز بندی: 40 تا 50
بغل کار کوتاه تر
آستین با بند گت می شود
کمرگت
مدل یقه؛ هفت
نوع بسته شدن: قزن
تعداد جیب: 2عدد
198000
مدل مبینا کد 72603 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل مبینا کد 72603

جنس پارچه: نخ
قدمانتو: زیر زانو
سایز بندی: 40 تا 50
بغل کار کوتاه تر
آستین با بند گت می شود
کمرگت
مدل یقه؛ هفت
نوع بسته شدن: قزن
تعداد جیب: 2عدد
198000
مدل مبینا کد 72601 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل مبینا کد 72601

جنس پارچه: نخ
قدمانتو: زیر زانو
سایز بندی: 40 تا 50
بغل کار کوتاه تر
آستین با بند گت می شود
کمرگت
مدل یقه؛ هفت
نوع بسته شدن: قزن
تعداد جیب: 2عدد
198000
مدل سیما کد 70701 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل سیما کد 70701

جنس پارچه: تنسل
سایز بندی: 42 تا 56
قد آستین: بلند
قد مانتو: 102
مدل یقه: استاده
تعداد جیب: 2 عدد
کمربند دار
پشت چاکدار
آستین پاکتی
مغزی دوزی
نوع بسته شدن : دکمه
198000
مدل سیما کد 70705 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل سیما کد 70705

جنس پارچه: تنسل
سایز بندی: 42 تا 56
قد آستین: بلند
قد مانتو: 102
مدل یقه: استاده
تعداد جیب: 2 عدد
کمربند دار
پشت چاکدار
آستین پاکتی
مغزی دوزی
نوع بسته شدن : دکمه
198000
مدل سیما کد 70704 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل سیما کد 70704

جنس پارچه: تنسل
سایز بندی: 42 تا 56
قد آستین: بلند
قد مانتو: 102
مدل یقه: استاده
تعداد جیب: 2 عدد
کمربند دار
پشت چاکدار
آستین پاکتی
مغزی دوزی
نوع بسته شدن : دکمه
198000
مدل سیما کد 70710 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل سیما کد 70710

جنس پارچه: تنسل
سایز بندی: 42 تا 56
قد آستین: بلند
قد مانتو: 102
مدل یقه: استاده
تعداد جیب: 2 عدد
کمربند دار
پشت چاکدار
آستین پاکتی
مغزی دوزی
نوع بسته شدن : دکمه
198000
مدل بهارک کد 49501 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل بهارک کد 49501

جنس پارچه: کرپ حریر
سایزبندی: 40 تا 50
قزن‌دار
پشت مانتو کمردار
قدآستین: بلند
قدمانتو: 124 سانتی متر
280000
مدل بهارا کد 49401 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل بهارا کد 49401

جنس پارچه: کرپ حریر
سایزبندی: 40 تا 50
قزن‌دار
پشت مانتو کمردار
قدآستین: بلند
قدمانتو: 124 سانتی متر
280000
مدل مونا کد 69908 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل مونا کد 69908

جنس پارچه: کرپ کروک
مناسب سایز 38 تا 48
فرم: معمولی
قد مانتو: زیرزانو
مدل یقه: ستاره ای
جلو یقه دکمه نما
پشت و جلو ساسون دار
آستین چین دار
آستین پاکتی
کمربند دار
نوع بسته شدن: قزن
168000
مدل مونا کد 69911 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل مونا کد 69911

جنس پارچه: کرپ کروک
مناسب سایز 38 تا 48
فرم: معمولی
قد مانتو: زیرزانو
مدل یقه: ستاره ای
جلو یقه دکمه نما
پشت و جلو ساسون دار
آستین چین دار
آستین پاکتی
کمربند دار
نوع بسته شدن: قزن
168000
loading

در حال بازیابی ...