نوع نمایش :
1314 کالا
مدل دریتا 83236 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل دریتا 83236

جنس پارچه: کرپ بنتون
قد پانچو: 114
سایز بندی: فری سایز مناسب 38 تا 46
مغزی دوزی شده
248000
مدل آیرین کد 87222 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل آیرین کد 87222

جنس پارچه:کرپ بنتون
فری سایز مناسب: 38 تا 52
قد پانچ: 114
خرج کار طرح دار
نوع بسته شدن: قزن
288000
مدل دایناکد 88301 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل دایناکد 88301

جنس پارچه: تترون نخ
سایز بندی: 1 و 2
سایز 1 مناسب: 38 تا 42
سایز 2 مناسب: 44 تا 48
قد مانتو: 84
قد آستین: 53
سر آستین کش
جلو مانتو پیلی دار
جلو مانتو مغزی دوزی شده
198000
مدل پالیز کد 85203 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل پالیز کد 85203

جنس پارچه: کرپ طرح دار
قد مانتو: 115
قد آستین بلند
سر آستین مچ
کمر چین دار
سایز بندی: 1و 2
سایز 1 مناسب: 36 تا 40
سایز 2 مناسب: 42 تا 44
نوع بسته شدن قزن
228000
مدل پالیز کد 85219 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل پالیز کد 85219

جنس پارچه: کرپ طرح دار
قد مانتو: 115
قد آستین بلند
سر آستین مچ
کمر چین دار
سایز بندی: 1و 2
سایز 1 مناسب: 36 تا 40
سایز 2 مناسب: 42 تا 44
نوع بسته شدن قزن
228000
مدل نیوا کد 86905 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل نیوا کد 86905

جنس پارچه: کرپ کروک
سایز بندی: فری سایز مناسب 38 تا 46
قد مانتو: 122
مدل یقه هفت
بالای مانتو مدل شنل دار
آستین سه ربع کیمونو
کنار مانتو بند دار
نوع بسته شدن: قزن
278000
مدل نیوا کد 86941 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل نیوا کد 86941

جنس پارچه: کرپ کروک
سایز بندی: فری سایز مناسب 38 تا 46
قد مانتو: 122
مدل یقه هفت
بالای مانتو مدل شنل دار
آستین سه ربع کیمونو
کنار مانتو بند دار
نوع بسته شدن: قزن
278000
مدل سمیه کد 88734 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل سمیه کد 88734

جنس پارچه: کرپ بابوس
سایز بندی: فری سایز مناسب سایز های 38 تا 42
قد شومیز: 64
قد شلوار: 88
سر آستین کش
نحوه بسته شدن شومیز: دکمه
نحوه بسته شدن شلوار : کمر کش
شومیز و شلوار مدل دار
شلوار جیب دار
پایین شلوار چاک دار
428000
مدل سمیه کد 88729 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل سمیه کد 88729

جنس پارچه: کرپ بابوس
سایز بندی: فری سایز مناسب سایز های 38 تا 42
قد شومیز: 64
قد شلوار: 88
سر آستین کش
نحوه بسته شدن شومیز: دکمه
نحوه بسته شدن شلوار : کمر کش
شومیز و شلوار مدل دار
شلوار جیب دار
پایین شلوار چاک دار
428000
مدل سمیه کد 88716 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل سمیه کد 88716

جنس پارچه: کرپ بابوس
سایز بندی: فری سایز مناسب سایز های 38 تا 42
قد شومیز: 64
قد شلوار: 88
سر آستین کش
نحوه بسته شدن شومیز: دکمه
نحوه بسته شدن شلوار : کمر کش
شومیز و شلوار مدل دار
شلوار جیب دار
پایین شلوار چاک دار
428000
مدل سمیه کد 88701 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل سمیه کد 88701

جنس پارچه: کرپ بابوس
سایز بندی: فری سایز مناسب سایز های 38 تا 42
قد شومیز: 64
قد شلوار: 88
سر آستین کش
نحوه بسته شدن شومیز: دکمه
نحوه بسته شدن شلوار : کمر کش
شومیز و شلوار مدل دار
شلوار جیب دار
پایین شلوار چاک دار
428000
مدل سمیه کد 88735 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل سمیه کد 88735

جنس پارچه: کرپ بابوس
سایز بندی: فری سایز مناسب سایز های 38 تا 42
قد شومیز: 64
قد شلوار: 88
سر آستین کش
نحوه بسته شدن شومیز: دکمه
نحوه بسته شدن شلوار : کمر کش
شومیز و شلوار مدل دار
شلوار جیب دار
پایین شلوار چاک دار
428000
مدل نوشا کد 88902 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل نوشا کد 88902

جنس پارچه: کرپ ابرو بادی
سایز بندی: فری سایزمناسب سایز های 36 تا 46
قد مانتو: 84
پایین مانتو پلیسه
آستین مدل دار
مدل یقه هفت
نحوه بسته شدن: قزن
298000
مدل نوشا کد 88901 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل نوشا کد 88901

جنس پارچه: کرپ ابرو بادی
سایز بندی: فری سایزمناسب سایز های 36 تا 46
قد مانتو: 84
پایین مانتو پلیسه
آستین مدل دار
مدل یقه هفت
نحوه بسته شدن: قزن
298000
مدل نوشا کد 88930 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل نوشا کد 88930

جنس پارچه: کرپ ابرو بادی
سایز بندی: فری سایزمناسب سایز های 36 تا 46
قد مانتو: 84
پایین مانتو پلیسه
آستین مدل دار
مدل یقه هفت
نحوه بسته شدن: قزن
298000
مدل نوشا کد 88921 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل نوشا کد 88921

جنس پارچه: کرپ ابرو بادی
سایز بندی: فری سایزمناسب سایز های 36 تا 46
قد مانتو: 84
پایین مانتو پلیسه
آستین مدل دار
مدل یقه هفت
نحوه بسته شدن: قزن
298000
مدل ویستا کد 83605 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل ویستا کد 83605

جنس پارچه: رویه و شلوار: مکانیک
جنس شومیز: تترون
قد سارافون: 83
قد آستین بلند
سایز بندی : 1 و 2
سایز 1 مناسب 38 تا 42
سایز 2 مناسب 44 تا 46
آستین عروسکی
2 عدد جیب
شلوار کمر کش
نحوه بسته شدن شومیز: دکمه
268000
مدل ویستا کد 83612 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل ویستا کد 83612

جنس پارچه: رویه و شلوار: مکانیک
جنس شومیز: تترون
قد سارافون: 83
قد آستین بلند
سایز بندی : 1 و 2
سایز 1 مناسب 38 تا 42
سایز 2 مناسب 44 تا 46
آستین عروسکی
2 عدد جیب
شلوار کمر کش
نحوه بسته شدن شومیز: دکمه
268000
مدل ویستا کد 83602 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل ویستا کد 83602

جنس پارچه: رویه و شلوار: مکانیک
جنس شومیز: تترون
قد سارافون: 83
قد آستین بلند
سایز بندی : 1 و 2
سایز 1 مناسب 38 تا 42
سایز 2 مناسب 44 تا 46
آستین عروسکی
2 عدد جیب
شلوار کمر کش
نحوه بسته شدن شومیز: دکمه
268000
مدل بهدیس کد 88616 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل بهدیس کد 88616

جنس پارچه: کرپ ابرو بادی
سایز بندی: فری سایز مناسب 38 تا 48
مدل چپ و راستی
مدل یقه گرد
قد مانتو: 112
328000
مدل بهدیس کد 88611 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل بهدیس کد 88611

جنس پارچه: کرپ ابرو بادی
سایز بندی: فری سایز مناسب 38 تا 48
مدل چپ و راستی
مدل یقه گرد
قد مانتو: 112
328000
مدل بهدیس کد 88639 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل بهدیس کد 88639

جنس پارچه: کرپ ابرو بادی
سایز بندی: فری سایز مناسب 38 تا 48
مدل چپ و راستی
مدل یقه گرد
قد مانتو: 112
328000
مدل افرا کد 88501 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل افرا کد 88501

جنس پارچه: کرپ
سایز بندی: 1و 2
سایز 1 مناسب: 38 تا 42
سایز 2 مناسب: 44 تا 48
قد مانتو: 117
بغل چاک دار
جلو بند دار
طبقه طبقه
جلو باز
288000
مدل افرا کد 88519 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل افرا کد 88519

جنس پارچه: کرپ
سایز بندی: 1و 2
سایز 1 مناسب: 38 تا 42
سایز 2 مناسب: 44 تا 48
قد مانتو: 117
بغل چاک دار
جلو بند دار
طبقه طبقه
جلو باز
288000
loading

در حال بازیابی ...