نوع نمایش :
963 کالا
مدل هوران کد 82001 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل هوران کد 82001

جنس پارچه: ترکیب ژاکارد و کرپ حریر
سایز بندی: 36 تا 46
قد مانتو: 100
قد آستین: بلند
آستین مچی
جیب نما
کمر ساسون دار
مغزی دوزی شده
268000
مدل هوران کد 82005 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل هوران کد 82005

جنس پارچه: ترکیب ژاکارد و کرپ حریر
سایز بندی: 36 تا 46
قد مانتو: 100
قد آستین: بلند
آستین مچی
جیب نما
کمر ساسون دار
مغزی دوزی شده
268000
مدل هوران کد 82035 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل هوران کد 82035

جنس پارچه: ترکیب ژاکارد و کرپ حریر
سایز بندی: 36 تا 46
قد مانتو: 100
قد آستین: بلند
آستین مچی
جیب نما
کمر ساسون دار
مغزی دوزی شده
268000
مدل هوران کد 82053 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل هوران کد 82053

جنس پارچه: ترکیب ژاکارد و کرپ حریر
سایز بندی: 36 تا 46
قد مانتو: 100
قد آستین: بلند
آستین مچی
جیب نما
کمر ساسون دار
مغزی دوزی شده
268000
مدل هوران کد 82003 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل هوران کد 82003

جنس پارچه: ترکیب ژاکارد و کرپ حریر
سایز بندی: 36 تا 46
قد مانتو: 100
قد آستین: بلند
آستین مچی
جیب نما
کمر ساسون دار
مغزی دوزی شده
268000
مدل مرسده کد 81903 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل مرسده کد 81903

جنس پارچه: ژاکارد
سایز بندی: 38 تا 48
قد مانتو: 98
قد آستین: بلند
جلوی مانتو طرح دار
جلوی کار لایی خور
کمر ساسون دار
نوع بسته شدن: قزن
268000
مدل مرسده کد 81901 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل مرسده کد 81901

جنس پارچه: ژاکارد
سایز بندی: 38 تا 48
قد مانتو: 98
قد آستین: بلند
جلوی مانتو طرح دار
جلوی کار لایی خور
کمر ساسون دار
نوع بسته شدن: قزن
268000
مدل مرسده کد 81905 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل مرسده کد 81905

جنس پارچه: ژاکارد
سایز بندی: 38 تا 48
قد مانتو: 98
قد آستین: بلند
جلوی مانتو طرح دار
جلوی کار لایی خور
کمر ساسون دار
نوع بسته شدن: قزن
268000
مدل مرسده کد 81935 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل مرسده کد 81935

جنس پارچه: ژاکارد
سایز بندی: 38 تا 48
قد مانتو: 98
قد آستین: بلند
جلوی مانتو طرح دار
جلوی کار لایی خور
کمر ساسون دار
نوع بسته شدن: قزن
268000
مدل مرسده کد 81953 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل مرسده کد 81953

جنس پارچه: ژاکارد
سایز بندی: 38 تا 48
قد مانتو: 98
قد آستین: بلند
جلوی مانتو طرح دار
جلوی کار لایی خور
کمر ساسون دار
نوع بسته شدن: قزن
268000
مدل دلنوش کد 81741 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل دلنوش کد 81741

جنس پارچه: کتان کج راه
سایز بندی: 36 تا 42
قد کت: 73
قد آستین: بلند
سرآستین 4 دکمه نما
برش از سرشانه
4 دکمه نما
نوع بسته شدن: دکمه
248000
مدل دلنوش کد 81734 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل دلنوش کد 81734

جنس پارچه: کتان کج راه
سایز بندی: 36 تا 42
قد کت: 73
قد آستین: بلند
سرآستین 4 دکمه نما
برش از سرشانه
4 دکمه نما
نوع بسته شدن: دکمه
248000
مدل دلنوش کد 81701 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل دلنوش کد 81701

جنس پارچه: کتان کج راه
سایز بندی: 36 تا 42
قد کت: 73
قد آستین: بلند
سرآستین 4 دکمه نما
برش از سرشانه
4 دکمه نما
نوع بسته شدن: دکمه
248000
مدل دلنوش کد 81708 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل دلنوش کد 81708

جنس پارچه: کتان کج راه
سایز بندی: 36 تا 42
قد کت: 73
قد آستین: بلند
سرآستین 4 دکمه نما
برش از سرشانه
4 دکمه نما
نوع بسته شدن: دکمه
248000
مدل دلنوش کد 81703 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل دلنوش کد 81703

جنس پارچه: کتان کج راه
سایز بندی: 36 تا 42
قد کت: 73
قد آستین: بلند
سرآستین 4 دکمه نما
برش از سرشانه
4 دکمه نما
نوع بسته شدن: دکمه
248000
مدل دلبر کد 65739 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل دلبر کد 65739

جنس پارچه: کرپ حریر
سایز بندی: 40 تا 46
مدل یقه گرد
قد آستین بلند
آستین و جلوی کار حریر
کمربند دار
گردنبند دار
جلو بسته
139000
مدل دلبر کد 65713 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل دلبر کد 65713

جنس پارچه: کرپ حریر
سایز بندی: 40 تا 46
مدل یقه گرد
قد آستین بلند
آستین و جلوی کار حریر
کمربند دار
گردنبند دار
جلو بسته
139000
مدل دلبر کد 65703 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل دلبر کد 65703

جنس پارچه: کرپ حریر
سایز بندی: 40 تا 46
مدل یقه گرد
قد آستین بلند
آستین و جلوی کار حریر
کمربند دار
گردنبند دار
جلو بسته
139000
مدل دلبر کد 65715 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل دلبر کد 65715

جنس پارچه: کرپ حریر
سایز بندی: 40 تا 46
مدل یقه گرد
قد آستین بلند
آستین و جلوی کار حریر
کمربند دار
گردنبند دار
جلو بسته
139000
مدل دلبر کد 65711 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل دلبر کد 65711

جنس پارچه: کرپ حریر
سایز بندی: 40 تا 46
مدل یقه گرد
قد آستین بلند
آستین و جلوی کار حریر
کمربند دار
گردنبند دار
جلو بسته
139000
مدل دلبر کد 65722 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل دلبر کد 65722

جنس پارچه: کرپ حریر
سایز بندی: 40 تا 46
مدل یقه گرد
قد آستین بلند
آستین و جلوی کار حریر
کمربند دار
گردنبند دار
جلو بسته
139000
مدل سیما کد 70707 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل سیما کد 70707

جنس پارچه: تنسل
سایز بندی: 42 تا 56
قد آستین: بلند
قد مانتو: 102
مدل یقه: استاده
تعداد جیب: 2 عدد
کمربند دار
پشت چاکدار
آستین پاکتی
مغزی دوزی
نوع بسته شدن : دکمه
198000
مدل سیما کد 70712 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل سیما کد 70712

جنس پارچه: تنسل
سایز بندی: 42 تا 56
قد آستین: بلند
قد مانتو: 102
مدل یقه: استاده
تعداد جیب: 2 عدد
کمربند دار
پشت چاکدار
آستین پاکتی
مغزی دوزی
نوع بسته شدن : دکمه
198000
مدل سیما کد 70747 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مدل سیما کد 70747

جنس پارچه: تنسل
سایز بندی: 42 تا 56
قد آستین: بلند
قد مانتو: 102
مدل یقه: استاده
تعداد جیب: 2 عدد
کمربند دار
پشت چاکدار
آستین پاکتی
مغزی دوزی
نوع بسته شدن : دکمه
198000
loading

در حال بازیابی ...